1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-10-06] Nytt material ska minska stick- och skärskador i vården
Pressmeddelande | 2017-10-06

Nytt material ska minska stick- och skärskador i vården

Inom vården är stick- och skärskador vanliga. I storleksordningen 10 000 stick- och skärskador inträffar varje år med risk för infektioner som gulsot och hiv. Nu tar arbetsgivare och fack gemensamt krafttag för att minska dessa skador. Ett nytt verktyg, Vasst och säkert, lanseras som ett stöd i det arbetet.

– Även mindre stick- och skärskador kan få allvarliga konsekvenser. Ett stick kan räcka för att bli smittad. För att minska de här skadorna måste arbetsplatserna jobba målmedvetet med en tydlig strategi som innefattar att varje nivå i organisationerna gör sin del, säger Lisa Schmidt på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inom EU har arbetsmarknadens parter kommit överens om ett avtal med målet att minska stick- och skärskadorna. Avtalet som numera är omvandlat till ett direktiv har förts in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. De nya reglerna innehåller krav på mer förebyggande insatser för att minska riskerna. En av de viktigaste åtgärderna är att gå över till stickskyddade vassa instrument, en process som också pågår i Sverige.

Nu lanserar Suntarbetsliv ett verktyg, Vasst och säkert, som hjälper arbetsplatserna inom vården i arbetet med att minska stick- och skärskador för att klara de nya reglerna som gäller.

Verktyget, som har tagits fram av Lisa Schmidt och Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet, innehåller fakta och checklistor, tips och råd. Stödet riktar sig till alla från högsta ledningen inom kommuner och landsting till skyddsombud och enskilda anställda. Materialet innehåller också underlag för en utbildning med korta filmer som visar hur man kan arbetar säkert med vassa instrument i olika vårdande situationer.

Vasst och säkert har utvecklats i samråd med representanter för SKL, Vårdförbundet, Kommunal, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen, Vision, Almega och Tjänstetandläkarna. Utvecklingsarbetet har drivits i nära samarbete med anställda inom vården. Utvecklingen har finansierats av AFA Försäkring.

Läs mer på suntarbetsliv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Lisa Schmidt, lisa.schmidt@ivl.se, tel. 010-788 65 28
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev