1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-07-03] Betongkonstruktioner har störst potential för klimatförbättringar
Pressmeddelande | 2017-07-03

Betongkonstruktioner har störst potential för klimatförbättringar

IVL har på uppdrag av Svensk Betong analyserat hur ett flerbostadshus med betong i ytterväggar och stomme kan klimatbantas. Resultatet visar att det går att nästan halvera klimatpåverkan med känd byggteknik och genom att använda mer miljövänlig betong.

Martin Elandsson, LCA-expert på IVL som gjort studien, beskriver resultaten som häpnadsväckande.

– Det här visar att det är fullt möjligt att få ner betongens klimatpåverkan, till och med halvera den med hjälp av teknik som finns redan i dag. Det som behövs nu är att beställarna tar sitt ansvar, gör klimatprestanda till en betydande del av upphandlingen och på så sätt driver klimatarbetet framåt, säger han.

Tillverkningen av betong leder globalt sett till mer än dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som flyget enligt FN:s klimatpanel IPCC. Det är cementet som skapar mycket av koldioxidutsläppen, men även sättet som vi bygger på påverkar. I Sverige har vi en kultur av att använda mycket cement i våra byggen medan man i många andra länder använder mer alternativa bindemedel, menar Martin Erlandsson.

– Det går att minska mängden betong som används i byggen genom att slimma konstruktionen, använda till exempel fyllkroppar eller hålbjälklag och att inte använda bindemedel för att korta byggtiderna. Gör man det och samtidigt använder miljövänligare bindemedelsalternativ så minskar klimatpåverkan.

I studien blir den klimatbantade betongkonstruktionens klimatavtryck 212 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter bostadsyta. Detta är ett värde som ligger bara något högre än det flerbostadshus i trä som har byggts i Sundbyberg, som IVL har gjort en studie på tidigare och som har ett koldioxidavtryck på 194 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

IVL har tillsammans med KTH påbörjat ett projekt finansierat av näringslivet, SBUF och Stiftelsen IVL för att gå vidare med resultaten och se på alla material och hur dessa byggplattformar kan förbättras. Martin Erlandsson som projektleder detta arbete från IVL menar att potentialen att minska klimatpåverkan från byggandet är stor, men den stora utmaningen är att få teoretiska möjligheter omsatta i praktiken.

– För att byta material, byta teknik, måste det finnas något som triggar byggbranschen att ta det där steget över. I dagsläget finns det inte några lagkrav på att klimatpåverkan ska beräknas för en byggnad, så därmed är det upp till marknadens aktörer att driva arbetet. Men den utvecklingen måste starta idag om vi ska nå målet noll nettoutsläpp 2045 som politikerna har beslutat om.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev