1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-29] Ny rapport belyser klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier
Pressmeddelande | 2017-05-29

Ny rapport belyser klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier

Batterierna i elbilar blir allt större för att kunna klara längre räckvidd. Men eftersom batteriframställningen är energikrävande och delvis förtar elbilens klimatnytta är det viktigt att tillverkningen blir mer energieffektiv och med minimering av fossil el. Det visar en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket.

– Elbilar och laddhybridbilar har stora fördelar jämfört med bensin- och dieselbilar, speciellt när det gäller lokala utsläpp och bullernivåer. Men det är också viktigt att titta bakåt och minimera miljöpåverkan i produktionsledet, säger Lisbeth Dahllöf, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon har tillsammans med kollegan Mia Romare granskat litteraturen över växthusgasutsläpp och energiförbrukning vid produktion och återvinning av litiumjon-batterier för lätta fordon.

Tillverkningen av litiumjon-batterier för lätta elfordon släpper enligt rapportförfattarna ut i genomsnitt 150 - 200 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batteri. En av de minsta elbilarna på marknaden, Nissan Leaf, har batterier på cirka 30 kWh, många nya modeller har batterier på 60 och 100 kWh. En elbil med ett 100kWh-batteri har alltså släppt ut 15-20 ton koldioxid innan den har startat. Beräkningarna vilar på 50-70 procent fossil andel i elmixen.

– Resultaten visar att man bör tänka på att inte välja en elbil med större batteri än nödvändigt. För framtiden är det viktigt att produktionen av elbilsbatterier sker så energisnålt som möjligt och med tillförsel av el utan eller med små koldioxidutsläpp, säger Mia Romare.

Rapportförfattarna betonar samtidigt att det är teknik i stark utveckling och att siffrorna gäller dagens situation med reservation för att det behövs bättre dataunderlag från tillverkarna. Siffrorna varierar också beroende på batteridesign.

Batterierna innehåller därtill metaller som litium och ofta även kobolt och nickel. Eftersom utvinningen är kemikalietung, ändlig och också den energikrävande är det viktigt att återvinningen av batterier blir bättre. Studien pekar på behovet av att komplettera dagens koldioxidmärkning av fordon med data även för tillverkning och skrotning.

Ett första steg borde vara att fordonstillverkare tar fram så kallade miljövarudeklarationer för elbilar, där livcykelanalysdata från tillverkningen ingår, menar Mats-Ola Larsson som arbetar med trafik och styrmedel på IVL.

– Kommande styrmedel behöver ta hänsyn till utsläpp även i tillverkningsskedet. Man bör exempelvis inte gynna elbilar med stora batterier mer än små. Biltillverkarna kan också ställa krav på sina leverantörer av batterier. Den här rapporten visar betydelsen av att fortsätta utreda bästa vägen framåt, säger han.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Lisbeth Dahllöf, lisbeth.dahllof@ivl.se, tel. 010-788 68 53
Mia Romare, mia.romare@ivl.se, tel. 010-788 68 51
Mats-Ola Larsson, mats-ola.larsson@ivl.se, tel. 010-788 68 35

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev