1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-24] Vulkanutbrott orsakade 25 gånger högre svavelhalt i norra Sverige
Pressmeddelande | 2017-05-24

Vulkanutbrott orsakade 25 gånger högre svavelhalt i norra Sverige

Den 31 augusti 2014 till 27 februari 2015 pågick ett vulkanutbrott på Island med dubbelt så högt utsläpp av svaveldioxid som hela Europas mänskliga aktivitet orsakar under ett år. Vulkanutbrottet påverkade luftkvaliteten i hela Sverige med kraftigt förhöjda svavelhalter i luft och nederbörd, i synnerhet i norra Sverige.

– Lufthalterna av svaveldioxid från utbrottet var större i norr än i söder, och samtidigt är luften i norra Sverige renare med mindre påverkan från sjöfart och industrier vilket gör skillnaden än större, säger Sofie Hellsten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svaveldioxid har en försurande inverkan på miljön. Svavelnedfallet har dock minskat dramatiskt i Sverige de senaste trettio åren, och därmed också trycket på försurade sjöar och marker, även om effekterna av försurningen fortfarande finns kvar.

Under utbrottet 2014 ökade både lufthalterna och nedfallet av svavel till ovanligt höga nivåer. I september 2014 var lufthalterna cirka 25 gånger högre jämfört med de tre tidigare åren i norra Sverige. I södra och mellersta Sverige var ökningen mindre – ungefär tre gånger så hög i mellersta Sverige och dubbelt så hög i södra Sverige.

Svavelnedfallet i nederbörd var däremot högst under oktober månad; fem gånger högre i norra Sverige, 3,5 gånger högre i mellersta Sverige och drygt dubbelt så högt i södra Sverige.

Enligt IVL:s spridningsberäkningar bidrog vulkanutbrottet med mer än 80 procent av svavelnedfallet i nederbörden i norra Sverige under hela perioden för vulkanutbrottet.

Utsläppen och dess påverkan på lufthalter och nedfall har analyserats av det IVL-ledda Krondroppsnätet. Krondroppsnätet övervakar atmosfäriskt nedfall av luftföroreningar i Sverige och finansieras av luftvårdsförbund och länsstyrelser, samt av Naturvårdsverket.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Sofie Hellsten, sofie.hellsten@ivl.se, tel. 010-788 67 65 
Gunilla Pihl Karlsson, gunilla.pihl.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 67 58

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev