1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-24] Vad blir det för miljöväder i dag?
Pressmeddelande | 2017-05-24

Vad blir det för miljöväder i dag?

Nu tar sakernas internet klivet in i miljöforskningen. Internet of things-projektet Miljöväder har utvecklat smarta sensorer som mäter luftföroreningar och buller samt skickar realtidsdata direkt till mobilen eller datorn. Den 29 maj presenterar Miljöväder möjligheterna med uppkopplad miljöövervakning på Universeum i Göteborg.

– Det är viktigt för oss att kommunicera miljödata för att synliggöra problemet med luftföroreningar i staden, säger Fredrik Hallgren på IVL Svenska Miljöinstitutet som är projektledare för Miljöväder.

Efter två års utvecklingsarbete har det Vinnovafinansierade projektet installerat åtta mätinstrument med uppkopplade sensorer i området runt Korsvägen, Gårda och Tingstadstunneln i Göteborg. Sensorerna mäter halter av kväveoxider, partiklar och buller och ger omedelbar information om aktuella halter i dessa gaturum. Den här informationen ska göra valet enklare att ställa bilen och istället ta bussen eller cykeln, och därmed minska sin egen och andras exponering för luftföroreningar.

– Göteborg är en hårt trafikerad stad som dessutom växer kraftigt med nya bostäder och infrastruktur. Luftföroreningar kommer vara en fortsatt viktig fråga och digitaliserad miljöövervakning är ett sätt att effektivisera åtgärderna för bättre luft, säger Fredrik Hallgren.

Miljövädersensorerna är billiga och enkla att installera. De är något mindre exakta än befintliga mätinstrument men genom att placera ut fler av dessa på en större yta får man en mer fullständig bild av hur luftföroreningarna varierar runtom i staden, vilket också möjliggör lokalanpassade åtgärder. I en nyligen inskickad ansökan - Luft och vatten IoT (LoV-IoT) – planeras nästa steg in i den digitaliserade miljöövervakningen med uppkopplade sensorer som tål vatten, vilket har stor betydelse för att se till att stora infrastrukturarbeten inte påverkar vattenkvaliteten.

Vid frågor kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev