1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-04-27] Ny rapport listar förebyggande åtgärder för minska spridningen av läkemedel till vattenmiljön
Pressmeddelande | 2017-04-27

Ny rapport listar förebyggande åtgärder för minska spridningen av läkemedel till vattenmiljön

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Svenskt Vatten Utveckling tagit fram rapporten ”Miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel till miljön”. Rapporten visar på en rad förebyggande åtgärder så att mindre mängd läkemedel spolas ut i avloppet. Att receptbelägga läkemedel som är miljöfarliga är ett förslag.

Förutom punktutsläpp från läkemedelsproduktionen och sjukhus står den dagliga användningen av mediciner bland befolkningen för den största spridningen av läkemedelsrester till miljön. Läkemedel är ofta svårnedbrytbara, de passerar igenom dagens avloppsreningsverk och hamnar i vattenmiljön där de kan påverka fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter.

– Reningsverken är det sista skyddssteget mellan tätorten och våra vattendrag, men för att vi ska kunna nå ett hållbart samhälle kan de aldrig vara det enda steget. Det behövs en palett med åtgärder för att minska utsläppen av läkemedel till vår miljö från enskilda hushåll på landsbygden, från jordbrukets djurhållning och från tätorterna, säger Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten.

I rapporten listas ett antal förebyggande åtgärder:

  • Receptbelägga miljöfarliga läkemedel
  • Läkemedelsgenomgångar för patienter som använder många olika läkemedel
  • Installera extra rening av utgående avloppsvatten från sjukhus och vårdinrättningar där behandlingsspecifika läkemedel hanteras
  • Hälsa på recept
  • Använda offentlig upphandling för att förhindra överanvändning och styra bort från mer miljöfarliga läkemedel

– Vissa av åtgärderna, som att receptbelägga vissa miljöfarliga läkemedel och installera separat rening från sjukhus, skulle ha en nästan omedelbar effekt på utsläppen, medan till exempel att förskriva hälsa på recept är mer förebyggande och det är svårare att uppskatta vilken effekt de skulle ha på sikt. Men alla åtgärder som i någon form begränsar överanvändningen av läkemedel ger i slutänden även en miljönytta, säger Jörgen Magnér, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ladda ner rapporten här. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Jörgen Magnér, jorgen.magner@ivl.se, tel. 010-788 66 24
Anders Finnson, miljöexpert Svenskt Vatten, anders.finnson@svensktvatten.se, tel. 0708 624 697

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev