1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-29] Kommentar: Miljözoner för personbilar – ett förslag i rätt riktning som behöver vässas
Pressmeddelande | 2016-11-29

Kommentar: Miljözoner för personbilar – ett förslag i rätt riktning som behöver vässas

Transportstyrelsen lämnade igår ett förslag till regeringen (näringsdepartementet) om att införa miljözoner för personbilar. Det är i år 20 år sedan Sverige var först i världen med att införa miljözoner för tunga lastbilar och bussar. Många andra länder har nu tagit efter och gått om genom att också införa miljözoner för personbilar.

Transportstyrelsen föreslår två nya miljözoner för personbilar, lätt lastbil och lätt buss. I Miljözon klass 2 krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5. Miljözon klass 3 omfattar enligt förslaget personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.

– Det är bra att Transportstyrelsen föreslår regeringen att införa miljözoner för personbilar. För att förbättra luftkvaliteten i våra städer är utökade miljözonskrav ett viktigt verktyg, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Han ser också positivt på förslaget att införa miljözoner som bygger på nollutsläppsfordon. Små emissionsfria zoner är ett konstruktivt sätt att driva på teknikutvecklingen samtidigt som utsläpp och buller kan minskas lokalt.

IVL har genom mätningar kunnat konstatera att halterna av kvävedioxider inte minskat de senaste åren. En av orsakerna till detta är det ökade antalet dieselbilar med höga utsläpp av kvävedioxid i verklig körning.

– För att göra riktig miljönytta behöver förslaget med miljözoner därför vässas så att det blir möjligt att införa miljözon för Euro 6C baserat på EU:s nya körcykel med mätningar i verklig trafik, säger Anders Roth.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev