1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-01] Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv efter 65?
Pressmeddelande | 2016-11-01

Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv efter 65?

Pensionsåldern höjs och vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men hur säkerställs att de anställda håller för ett längre arbetsliv? I ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring ger sig IVL Svenska Miljöinstitutet ut i jakt på arbetsplatser som lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv till 65 års ålder eller längre, för att studera vilka strategier de har som fungerar bra och ger effekt.

– En viktig del av ett hållbart arbetsliv är att skapa arbetsmiljöer, arbetsförhållanden och arbetsvillkor som gör att anställda vill och klarar att arbeta till 65 års ålder och därefter. För att uppnå detta behövs insatser på arbetsplatsnivå och på samhällsnivå, säger Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Studien ska genomföras på tio arbetsplatser i vården och inom skola eller socialtjänst – alla branscher där det är vanligt att de anställda slutar i förtid. Här vill man hitta faktorer och strategier som gör att folk kan arbeta längre på arbetsplatserna.

– Utgångspunkten är att vi söker goda exempel på arbetsplatser där man har lyckats väl med att anpassa arbetet till anställda samtidigt som det varit till nytta för företaget eller organisationen, eftersom affärsnyttan kan vara en viktig drivkraft för andra arbetsplatser att göra liknande insatser, säger Ann-Beth Antonsson.

Projektet är ett av sammanlagt åtta forskningsprojekt som beviljats stöd från AFA Försäkring inom ramen för ett forskningsprogram kring hur arbetslivet kan bli mer hållbart. Studien beräknas pågå i tre år med start i januari 2017.

För mer information kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev