1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-04-21] ”Kräv ersättning av fuskarna för miljö- och hälsoskador”
Pressmeddelande | 2016-04-21

”Kräv ersättning av fuskarna för miljö- och hälsoskador”

I går erkände den japanska biltillverkaren Mitsubishi att bolaget utfört utsläppstester felaktigt för att få fram bättre siffror på bränsleförbrukning än i verkligheten. Totalt handlar det om över 600 000 bilar som omfattas av de felaktiga mätningarna. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth tycker att det utbredda avgasfusket är allvarligt och menar att vi nu måste vända situationen till att bli en möjlighet för miljön.

– Att nu även Mitsubishi erkänner att de medvetet har manipulerat avgastester är allvarligt. Det är inte längre bara frågan om ett företag och enstaka olyckliga beslut, säger Anders Roth.

I Mitsubishis fall gäller det bränsleförbrukningssiffor och bilar sålda i Japan till skillnad från Volkswagen som fuskade med kväveoxiderna. IVL har tidigare uppmärksammat problemet med dåliga testcykler, höga utsläpp i verklig körning för dieselbilar och den dåliga luftkvalitet som detta leder till. Även hög bränsleförbrukning i verklig körning är ett reellt problem.    

Mätningar av bränsleförbrukningen i verklig körning som Peugeot-Citroen har gjort i samarbete med den europeiska miljöorganisationen Transport and Enviroment visar på cirka 40 procent högre värden jämfört med officiella data baserad på körcykler.

– Hittills har mycket fokus i uppföljningen legat på om och hur ägarna till Volkswagens bilar ska kompenseras – en viktig fråga ur ett konsumentperspektiv. Att nu ännu fler bilmodeller med höga utsläpp de facto är olagliga gör att myndigheter och regeringen i Sverige nu behöver agera mer kraftfullt för att säkerställa efterlevnaden av miljölagstiftningen, säger Anders Roth.

Tillverkarna bör på samma sätt som i USA bestraffas för det miljöbrott som försäljningen av fuskbilarna lett till. Utdömda böter skulle då kunna användas till att hjälpa svenska städer att minska transporternas miljöbelastning.

Detta bör kompletteras med omfattande och oberoende stickprover med avgastester – tester som då bör ske enligt den nya testmetoden som mäter utsläppen i verklig körning och som ska införas 2017.

– Förutom att kräva ersättning för miljöskador borde regeringen också se över miljöfordonsdefinitioner, förmånsbilsbeskattning och kommande bonus-malussystem. Fordon med de facto höga utsläpp av både kväveoxider och koldioxid är högst tveksamma att gynna med sänkta skatter och förmånsvärden, säger Anders Roth.

Han tycker också att fler biltillverkare bör göra som Peugeot-Citroen och ta initiativ till att själva redovisa sina verkliga utsläpp.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev