1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-03-31] Nya uppgifter om matavfallet i Europa
Pressmeddelande | 2016-03-31

Nya uppgifter om matavfallet i Europa

Nya siffror visar att vi i snitt slänger 173 kilo mat per person och år i Europa. Det är betydligt mer än vad tidigare beräkningar visat. Totalt i EU handlar det om 88 miljoner ton matavfall som hamnar i soporna. Det största bidraget står hushållen för.

Det är inom det EU-finansierade projektet Fusions som IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med de engelska organisationerna WRAP och IFR, samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tagit fram en ny uppskattning av mängden matavfall som slängs i Europa.

– Det är helt enkelt väldigt mycket mat som slängs. Att det är en högre siffra än förut beror bland annat på att vi nu har inkluderat uppgifter om matavfall från jordbruket, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL.

Enligt de nya beräkningarna slänger varje person i EU i snitt 173 kilo matavfall per år. Det innebär att en femtedel av all mat som produceras i EU slutar upp som matavfall. I detta inkluderas både ätbart och icke-ätbart matavfall, som till exempel apelsinskal. Av de totalt 88 miljoner ton matavfall som slängs varje år står hushållen står för det största bidraget (47 miljoner ton). Den sammanlagda kostnaden för matavfallet uppskattas grovt till 143 miljarder euro.

Forskningen visar dock att det fortfarande finns stora luckor kring matavfallsdata i EU. Beräkningarna bygger på data från de länder som i dagsläget bedöms ha tillförlitliga data för matavfallsmängder, vilket är cirka en fjärdedel av alla länder i EU.

För att förbättra datainsamlingen och rapporteringen har man i projektet även tagit fram en manual som ska hjälpa berörda myndigheter i medlemsländerna att införa standardiserade mätningar av matavfallsmängder. Matavfallet ska mätas vid varje steg i livsmedelskedjan och resultaten rapporteras in på ett enhetligt sätt så att uppgifterna från olika länder blir jämförbara.

– Med EU-gemensamma sätt att mäta matavfallsmängder kommer det att bli lättare att prioritera och sätta in förebyggande insatser för att minska matavfallet, säger Åsa Stenmarck.

Ladda ner rapporten Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66

Fusions (Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies) arbetar med att förebygga matavfall i Europa. En viktig uppgift är att ta fram EU-gemensamma sätt att mäta och övervaka matavfallet samt att bidra till utvecklingen av en EU-gemensam matavfallspolitik. Projektet löper över fyra år (2012 till juli 2016) och finansieras genom EU:s sjunde ramprogram. Det involverar 21 partners från 13 länder i Europa och koordineras av nederländska Wageningen University and Research. Från Sverige deltar IVL Svenska Miljöinstitutet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev