1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-12-18] Lika dålig luft i Umeå som i Göteborg trots lägre utsläpp
Pressmeddelande | 2015-12-18

Lika dålig luft i Umeå som i Göteborg trots lägre utsläpp

Halterna av luftföroreningarna längs de stora trafiklederna är lika höga i Umeå som i Göteborg, trots att trafikflödet är fyra gånger större i Göteborg. Det visar resultaten av flera års mätningar i de två städerna.

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har mätt halterna av partiklar och kväveoxider vid E4:an genom Umeå och E6:an genom Göteborg. För att kunna avgöra hur stor del av dessa luftföroreningar som kommer från andra källor mättes även halterna i den urbana bakgrundsmiljön och på landsbygden.

– Bakgrundshalterna långt utanför städerna visar att merparten av partiklarna i Göteborg kommer från andra länder via långdistanstransport. Kväveoxider kommer däremot huvudsakligen från trafiken på genomfartslederna, säger Martin Ferm, forskare vid IVL.

Men trots att trafikflödet är fyra gånger större i Göteborg än i Umeå, så är partikelhalterna i luften lika höga vid genomfartslederna i de bägge städerna. Det beror på att luftomblandningen är effektivare i Göteborg än i Umeå. Luftomblandningen är också större på sommaren och mitt på dagen och sämre under vintern och på natten.

Studien visar också att halterna av stora partiklar (2.5–10 µm i diameter) når sitt årshögsta på senvåren innan dubbdäcken förbjuds, samt har ett litet maximum på hösten strax efter det att dubbdäcken satts på.

– Under vintern är vägbanorna blötare och dessutom saltas de ibland, vilket håller dem fuktiga. Förekomsten av stora partiklar är nästan försumbar när vägbanan är fuktig, säger Martin Ferm.

Mindre än en procent av det totala vägslitage som dubbdäcken orsakar blir luftburna, stora partiklar. – Partikelbidraget från dubbdäck är väldigt litet under vintern, däremot ser vi ju tydligt hur halterna i luften stiger när vägarna torkar upp, säger Martin Ferm.

Mätningarna har utvärderats och nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Atmospheric Environment.

Hela artikeln kan laddas ned här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev