1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-29] Teknikskifte viktigare än bilens storlek
Pressmeddelande | 2015-10-29

Teknikskifte viktigare än bilens storlek

Bonus för den som kör en bil med låga koldioxidutsläpp och straffavgift för den som kör en särskilt bränsleslukande bil – det så kallade bonus-malus-systemet utreds nu på uppdrag av regeringen. IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat på dess konsekvenser i ett livscykelperspektiv.

Forskare på IVL har beräknat vilken effekt ett europeiskt bonus-malus-system kan komma att ha på nybilförsäljningen inom EU år 2030 och 2050. Studien är en livscykelanalys över utsläppen av växthusgaser med hänsyn till produktionen av bilen, användningen och skrotningen av den, samt produktionen av det bränsle och den el som förbrukas.

Resultaten visar att en övergång till fler små och energieffektiva bilar skulle minska utsläppen, men att den stora utsläppsminskningen kommer av ny teknik som el- och hybridbilar. Effekterna av bonus-malus beror bland annat på vilka värderingar som dominerar bland framtida bilköpare och på hur framgångsrik den tekniska utvecklingen blir.

– Klimatnyttan av elbilar beror förstås kraftigt på hur den europeiska elproduktionen utvecklas i framtiden. Det som förvånade mig mest var att elbilarna visade sig vara klimatmässigt bättre även om andelen fossila bränslen i elsystemet ökar, säger Tomas Ekvall, som medverkar i studien.

För mer information kontakta:
Tomas Ekvall, tomas.ekvall@ivl.se, tel. 010-788 68 31

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev