1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-10-05] Östersjöseminarium 8 oktober 2015  – om åtgärdsprogram, mikroskräp och nya tekniker
Pressmeddelande | 2015-10-05

Östersjöseminarium 8 oktober 2015  – om åtgärdsprogram, mikroskräp och nya tekniker

Den 8 oktober är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium. I år diskuterar vi vattenpolitik och Östersjöländernas olika åtgärdsprogram. Räcker åtgärdsprogrammen till för att förbättra Östersjöns miljö – och framför allt – kommer de att genomföras?

Några fler punkter ur programmet:

  • En svensk maritim strategi Anders Hermansson från näringsdepartementet berättar om regeringens strategi för att uppnå en socialt-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling för de maritima näringarna. 33 åtgärder för en hållbar Östersjömiljö Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram
  • 33 förslag för en hållbar Östersjömiljö. Åtgärderna berör övergödning, farliga ämnen, marint avfall, biologisk mångfald och skyddade områden med mera. Björn Sjöberg från Havs- och vattenmyndigheten berättar mer.
  • Lokala åtgärder för att minska övergödningen av Östersjön Otto von Arnold är vd för Jordberga gård som har Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas. På seminariet berättar han om hur man kan sluta kretsloppet av näringsämnen.
  • Sjöfartens nya bränslen minskar utsläppen Stena Line är först i världen med att köra en stor färja för 1 500 passagerare på metanol. Det nya bränslet minskar utsläppen drastiskt jämfört med dagens bränslen. Per Stefenson från Stena Rederi berättar om omställningen till alternativ bränslen.
  • Marint mikroskräp – var kommer det ifrån och hur löser vi problemet? Fredrik Norén, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, om källor till marint mikroskräp och förslag på åtgärder för minska flödet till havet.
  • Baltic Sea Expedition – en larmrapport om mikroplast i Östersjön Folke Rydén, journalist och filmare, har dokumenterat Baltic Sea Expedition – ett forskningsprojekt för att uppmärksamma och kartlägga mikroskräpet. Med ny banbrytande teknik har forskarna för första gången kartlagt omfattningen av osynlig plast i Östersjön. Det visar sig att mikroplaster utgör ett betydligt större hot mot havet än vad man tidigare trott.

För mer information kontakta:
Lidia Partheni, lidia.partheni@ivl.se, tel. 010-788 66 74

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev