1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-09-17] Nytt samarbete ska minska matavfallet i Europa
Pressmeddelande | 2015-09-17

Nytt samarbete ska minska matavfallet i Europa

En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser. Nu startar ett EU-projekt med målet att minska matavfallet i Europa med 30 procent till år 2025. Samarbetet involverar 26 partner från tolv europeiska länder och från Kina.

Omkring 100 miljoner ton mat går till spillo varje år inom EU. Problemet är också växande – beräkningar visar att om inget görs kan matavfallet om fem år ha ökat till 120 miljoner ton per år.

– Politiskt finns det ett stort intresse av att lösa den här frågan. Att minska matavfallet är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Refresh, ” Resource efficient food and drink for the entire supply chain ”, är EU:s nya storsatsning på området. Projektet samlar universitet, forskningsinstitut, konsumentorganisationer och företag för att ta ett helhetsgrepp på matavfallsproblemet. Svenska partners är IVL Svenska Miljöinstitutet och SP. Forskning står för en viktig del – för att bättre förstå drivkrafterna bakom matavfall och för att stödja ett bättre beslutsfattande, både inom industrin och av enskilda konsumenter.

Projektet ska också utveckla tekniska innovationer för att bättre ta tillvara på matavfall från till exempel livsmedelsindustrin och designa olika informationsplattformar och stödverktyg. De ska möjliggöra ökat och förenklat informationsutbyte, ge förutsättningar för att kunna identifiera och utvärdera nya möjligheter för minskat svinn, sprida resultat samt utforma tekniska och politiska rekommendationer för minskat svinn i livsmedelskedjan. Pilotprojekt kommer att genomföras i Spanien, Tyskland, Nederländerna och Ungern, där man ska utveckla strategiska överenskommelser med regeringarna, företag och lokala aktörer för att minska matsvinnet.

En viktig del av projektet är kunskapsöverföring till Kina. I detta spelar IVL en viktig roll i och med IVL:s kontor i Kina. Tanken är att inte bara sprida kunskapen utan också att till exempel få tillstånd liknande de frivilliga överenskommelserna som ska skapas i de Europeiska pilotländerna.

Refresh finansieras genom EU Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det leds av universitetet i Wageningen, Nederländerna, och kommer att löpa från och med 2015 fram till 2019.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev