1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-09-16] Nytt certifieringssystem ska fördubbla insamlingen av begagnad textil
Pressmeddelande | 2015-09-16

Nytt certifieringssystem ska fördubbla insamlingen av begagnad textil

Konsumtionen av textil ökar i de nordiska länderna, samtidigt som majoriteten av de använda textilierna slängs i soporna. Nu testas ett frivilligt certifieringssystem som ska leda till att insamlingen av begagnade textilier fördubblas inom tio år. Certifieringen ska testas av ett antal insamlingsorganisationer i Norden, bland annat av svenska Myrorna.

Konsumtion och produktion av nya textilier medför stor miljöpåverkan. Genom att återanvända och materialåtervinna textil minskar uttaget av ny råvara, vatten, energi och kemikalier, men det målet är svårt att uppnå om inte textilierna samlas in. För att öka insamlingsgraden krävs en transparent hantering som ökar trovärdigheten och gynnar seriösa aktörer på textilmarknaden.

– Som konsument ska man vara försäkrad om att de kläder och textilier som man lämnar in till återanvändning eller materialåtervinning hanteras på ett hållbart sätt, inte minst eftersom en del av de insamlade textilierna exporteras till andra länder för att sorteras och materialåtervinnas, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det frivilliga certifieringssystemet för begagnade textilier är riktat till nordiska aktörer inom insamling och sortering av textil.  Det långsiktiga målet är att insamlingen ska fördubblas och att 90 procent av den insamlade textilen ska gå till återanvändning eller materialåtervinning, varav minst 50 procents återanvändning, inom en tioårsperiod.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet, som har initierats av Nordiska avfallsgruppen på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I projektet ingår också Copenhagen Resource Institute, CRI, (Danmark), Ostfoldforskning (Norge) och Environice (Island). Inom certifieringssystemet finns kriterier för varje del av återanvändnings- och återvinningskedjan som de certifierade organisationerna förbinder sig att uppfylla.

Certifieringen är nu i en testperiod där kriterierna testas på ett antal insamlingsorganisationer i Norden; Myrorna, Fretex, UFF Humana Danmark och H&M Norge. Implementeringen kommer framförallt att kommuniceras i Öresundsregionen – Malmö och Köpenhamn – samt i norska Halden kommun, som agerar pilotkommuner.

Certifieringssystemet är en del av projektet ”Nordic textile reuse and recycling commitment” som i sin tur är en del av Nordiska ministerrådets initiativ för grön tillväxt.

Följ införandet av certifieringssystemet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel: 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev