1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-09-02] Unikt tillfälle att träffa kinesiska beslutsfattare
Pressmeddelande | 2015-09-02

Unikt tillfälle att träffa kinesiska beslutsfattare

Den 16 september anordnas en svensk-kinesisk miljöteknikkonferens i Stockholm med fokus på gröna samarbeten och nya affärsmöjligheter. Ett sextiotal beslutsfattare och tjänstemän från Kina kommer att vara på plats för att möta svenska företag och entreprenörer inom miljöteknik och hållbar utveckling.

Vid konferensen medverkar bland andra Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) och Kinas ambassadör i Sverige, Chen Yuming. Huvudtalare är professor Chai Fahe, forskningschef och direktör på det kinesiska institutet CRAES (Chinese Research Academy of Environmental Science) som är en av de främsta rådgivarna åt den kinesiska regeringen.

CRAES ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet etablera ett gemensamt laboratorium för luftövervakning i Kina. Med det gemensamma laboratoriet vill CRAES främja forskningssamarbetet mellan Sverige och Kina kring luftkvalitet, övervakning och analys.

– Den besvärliga situationen i Kina skapar trots allt ett innovationsklimat. Det som är mest intressant för Kina just nu är svensk teknik för övervakning av luftföroreningar, åtgärdsprogram och åtgärdstekniker. Det behövs också kunskapsutbyte med andra länder och regioner, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På konferensen deltar representanter från China Development Bank, Bank of China och Svensk Exportkredit för att informera om finansieringsmöjligheter. Konferensen innehåller också ett antal workshops inom följande områden:

  • Smart stadsplanering and gröna byggnader
  • Vatten, avfall and bioenergi
  • Luftföroreningar och transporter
  • Jordbruk

Arrangörer är den kinesiska ambassaden i Sverige tillsammans med nätverket Sweden-China Trade Council, Sweden-China Greentech Alliance, IVL Svenska Miljöinstitutet och Nordic Sustainable Development Association.

Missa inte detta unika tillfälle att så många kinesiska beslutsfattare är på plats i Sverige samlade på en plats på en och samma gång.

För mer information kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev