1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-19] Ny metod ska hjälpa kommunerna satsa på rätt miljöåtgärder
Pressmeddelande | 2015-03-19

Ny metod ska hjälpa kommunerna satsa på rätt miljöåtgärder

IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola ska utveckla en metod som hjälper kommunerna att satsa på rätt miljöåtgärder. Genom att koppla samman olika konsumtionsflöden med livscykelberäkningar ska forskarna se var i kommunerna den största miljöpåverkan finns och hur den kan minskas på bästa sätt.

Att effektivt minska resurskonsumtionen på miljömässiga grunder är en av de stora utmaningar som Forskningsrådet Formas har valt att finansiera i det här forskningsprojektet som sker inom ramen för Mistra Urban Futures, ett internationellt centrum där forskare och praktiker samarbetar för att nå mer hållbara städer.

– Många svenska kommuner har satt upp miljömål och strategier för att nå dem, men har ofta svårt att prioritera bland olika åtgärder, säger Maria Elander, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Metoden som utvecklas i projektet kallas MEI; Municipal Environmental Impact. Genom att kombinera materialflödesanalys, som undersöker fysiska flöden och lagring av näringsämnen, material och avfall för en stad eller ett urbant område, med livscykelanalys, som undersöker miljöpåverkan från dessa fysiska flöden, kommer forskarna att kunna se vilka konsumtionsflöden i staden som har störst total miljöpåverkan och som därför bör prioriteras i åtgärdsarbetet. På det sättet blir MEI ett praktiskt underlag som hjälper kommunerna att effektivt styra mot en bättre miljö.

Ett konkret exempel som forskarna i projektet kommer att titta närmare på är Göteborgs stads miljöprogram, som innehåller 212 åtgärder för att nå 12 lokala miljömål.

– Vi kommer att jobba utifrån kommunernas miljömål och ge råd om hur städer kan påverka invånarnas, offentliga sektorns och industrins konsumtionsmönster, säger Yuliya Kalmykova, docent på Chalmers.

MEI-metoden ska användas för att utvärdera hur välriktade kommunala miljöåtgärder är och vilken potential de har för att nå satta miljömål. Den kan också användas för att jämföra olika kommuners miljöprestanda.

För mer information kontakta:
Maria Elander, maria.elander@ivl.se, tel. 010-788 66 56
Yuliya Kalmykova, yuliya.kalmykova@chalmers.se, tel. 031-772 21 62

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev