1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-10] Ny rapport visar att Sverige kan ha nått återvinningsmål
Pressmeddelande | 2015-03-10

Ny rapport visar att Sverige kan ha nått återvinningsmål

En ny rapport som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet gjort för Naturvårdsverket visar att Sverige redan i dag kan ha nått återvinningsmålet för bygg- och rivningsavfall. Orsaken är att de avfallsmängder som ingår i återvinningsmålet kan vara betydligt högre än vad som tidigare rapporterats.

Regeringen gav i december 2013 Naturvårdsverket i uppgift att utreda behovet av styrmedel och åtgärder för att nå etappmålet om att minst 70 viktprocent av icke-farligt bygg- och rivningsavfall ska lämnas in för återanvändning och materialåtervinning.

Den officiella statistiken har visat att Sverige återvinner cirka 50 procent av allt bygg- och rivningsmaterial, medan målet för återvinning är satt till 70 procent. Den nya studien visar dock att stora mängder avfall som redan idag återvinns, inte räknats med. Till exempel har Sverige inte räknat med återvunnen asfalt vid uppföljning av återvinningsmålen – något som flera andra europeiska länder gör. Det saknas även statistik för flera typer av avfallsanläggningar som idag saknar rapporteringskrav.

– Statistiken kring bygg- och rivningsavfallet är i sig mycket osäker, men med asfalten medräknad ligger vi klart bättre till, säger Carl Jensen, en av rapportförfattarna.

Enligt Carl Jensen och hans kollegor på IVL betyder faktumet att återvinningsmålet på 70 procent troligen är nått ändå inte att vi kan vara nöjda och luta oss tillbaka. Just för rivningsavfallet är tolkningen av begreppet materialåtervinning väldigt stort och stora mängder används som deponitäckning med begränsad miljönytta.

– En klart bättre utformning av själva målet hade varit att dela upp det i olika materialslag eftersom dagens mål endast driver på återvinning av tunga fraktioner. Med separata mål hade även plast blivit intressant att återvinna, med stor miljönytta som följd, säger Carl Jensen.

Läs rapporten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Carl Jensen, carl.jensen@ivl.se, tel. 010-788 68 92

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev