1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-04] Certifiering ska öka insamlingen av textilier
Pressmeddelande | 2015-03-04

Certifiering ska öka insamlingen av textilier

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet tagit fram ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall. Ett centralt element i strategin är att införa ett certifieringssystem för att öka förtroendet för textilinsamlingen.

– Ett certifieringssystem skulle föra med sig att vi får en mer seriös marknad för insamling av textilier och ge en större tydlighet gentemot konsumenterna. Det i sin tur kan leda till att dubbelt så mycket textil återanvänds eller återvinns jämfört med i dag, säger David Palm, textilexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Konsumtionen av nya textilier ökar i de nordiska länderna och förväntas stiga med ytterligare 100 000 ton till totalt 450 000 ton år 2020. I dagsläget köper de svenska konsumenterna i genomsnitt 12,5 kilo textilier per person och år, men bara runt en femtedel av dessa samlas in igen.

– Insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textilier är i dagsläget i stort sett oreglerad i Norden. Marknaden består därför av både seriösa och mindre seriösa aktörer. Detta skapar en viss skepsis bland konsumenterna som skänker sina begagnade textilier, säger David Palm.

Förslaget till den strategi som nu utarbetats avser att förlänga klädernas livslängd genom att förbättra insamlingen och hanteringen av gamla textilier. Certifieringssystemet ska förutom att öka förtroendet för insamlingen även säkerställa att en hög andel av de insamlade textilierna återanvänds och materialåtervinns.

– En certifiering av textilinsamlare skulle leda till att de konsumenter som vill lämna in kläder till återanvändning verkligen kan känna sig säkra på att plaggen hamnar där de ska och att de samlas in för det syfte som anges – till exempel välgörenhet, säger David Palm.

Under 2015 och 2016 kommer det nya certifieringssystemet att implementeras och testas inom ramen för ett pilotprojekt. Förslaget till en gemensam nordisk strategi hör till Nordiska Ministerrådets arbete för grön tillväxt.

För mer information kontakta:
Maria Elander, maria.elander@ivl.se, tel. 010-788 66 56

Projektrapporterna kan laddas ner här:

A Nordic textile strategy : Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En komplett strategi med behov, åtgärder och styrmedel för ökad återanvändning och återvinning av textil för beslutsfattare.

Nordic textile reuse and recycling : Increased collection, sorting, reuse and recycling of used textiles in the Nordic region Summary and recommendations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sammanfattning av strategin för ökad återanvändning och återvinning av textile och textilavfall.

The Nordic textile commitment : A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ett frivilligt åtagande med en certifiering för seriös och hållbar insamling och hantering av textil och textilavfall för alla som är involverande inom texilsektorn.

The Nordic textile reuse and recycling commitment: Policy Brief Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Sammanfattning av The Nordic textile commitment.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev