1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-11-14] Vulkanutbrott ger höga halter svaveldioxid i norra Sverige
Pressmeddelande | 2014-11-14

Vulkanutbrott ger höga halter svaveldioxid i norra Sverige

Ovanligt höga halter av svaveldioxid i luften har uppmätts på olika platser i Norrbotten och Västerbotten under september. Det visar nya mätningar från IVL Svenska Miljöinstitutet. Enligt forskarna är det mycket sannolikt att det är ett pågående vulkanutbrott på Island som sprider förorenad luft till Sverige.

– Det här är, med något enstaka undantag, de högsta halterna av svaveldioxid som vi uppmätt i norra Sverige, säger Per Erik Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför månadsvisa mätningar av lufthalterna i Sverige inom Krondroppsnätet samt Luft- och nederbördskemiska nätet. På fyra platser i norra Sverige; Palovaara, Nikkaluokta och Myrberg i Norrbotten samt Högbränna i Västerbottens län framträder de höga halterna av svaveldioxid mycket tydligt. Högst halter uppmättes i Nikkaluokta och Palovaara där halterna som medelvärde för september var 6 mikrogram per kubikmeter luft. Det är cirka 20 gånger högre än under en normal september. – Som jämförelse kan sägas att det tidigare målvärdet för svaveldioxid inom miljömålet Frisk Luft angav att halten fem mikrogram per kubikmeter luft inte skulle överskridas som ett årsmedelvärde, säger Per Erik Karlsson. Med ett månadsmedelvärde på sex mikrogram per kubikmeter luft är det troligt att halterna under ett visst dygn under september kan ha varit avsevärt högre. Vulkanen på Island ligger strax norr om glaciären Vatnajökull och utbrottet har pågått i snart två månader. På Island är det många som mår dåligt av vulkangasen, framför allt drabbas de som redan har problem med andningen som astmabesvär. Ytterligare information om dygnsmedelvärden för halterna av svaveldioxid krävs för att avgöra om vulkangasen orsakat hälsoproblem även i norra Sverige. För mer information kontakta: Per Erik Karlsson, pererik.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 67 57

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev