1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-10-21] Stora mängder mikroskräp släpps ut från reningsverken
Pressmeddelande | 2014-10-21

Stora mängder mikroskräp släpps ut från reningsverken

IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie undersökt hur mycket mikroskräp som släpps ut från några svenska avloppsreningsverk. Enligt mätningarna är det stora mängder av små plastpartiklar, 0,02 millimeter eller större, som släpps ut med avloppsvattnet i haven.

Mikroskräppartiklar i havsmiljön kan ha olika ursprung; de kan vara fragment av större skräpbitar men de kan också utgöras av avsiktligt tillverkade mikropartiklar, som till exempel mikroplastpellets som används som råvara i plastindustrin eller som ingredienser i hygienprodukter. Mikroskräp kan nå haven genom avsiktlig eller oavsiktlig dumpning till havs, men materialet kan också komma via både punktkällor och avrinning från land. En av tillförselvägarna är avloppsreningsverken. I den här studien mätte forskarna förekomsten av mikroskopiska skräppartiklar i inkommande och utgående vatten från Henriksdals reningsverk i Stockholm, Ryaverket i Göteborg och Långeviksverket i Lysekil. Arbetet gjordes av IVL tillsammans med Stockholm Vatten. Mätningarna visar att reningsverken tar emot stora mängder mikroskräp från hushållens avloppsvatten. De två stora verken Henriksdal och Ryaverket nåddes av omkring 300 miljoner mikroskopiska plastpartiklar och 3 miljarder textilpartiklar varje timme. – Trots att reningsverken avskiljer merparten av mikroskräpet, ofta över 90 procent, är det ändå avsevärda mängder som släpps ut med det utgående vattnet, säger Kerstin Magnusson, ekotoxikolog på IVL Svenska Miljöinstitutet. Från Henriksdal är det cirka 27 miljoner mikroplastpartiklar per timme som släpps ut i havet och från Ryaverket cirka 70 miljoner plastpartiklar per timme. – Det mest oroväckande är att skräppartiklarna, framför allt plastpartiklar, bryts ner så långsamt att halterna i miljön oundvikligen kommer att öka så länge tillskottet via avloppsreningsverk och andra tillförselvägar fortsätter. Det är därför viktigt att avloppsreningsverken utvecklar sina metoder för att förhindra utflödet av partiklar till miljön. Men ännu viktigare är förstås att mängden mikroskräp i avloppsvattnet som lämnar hushåll och industrier minskar, säger Kerstin Magnusson. Läs rapporten. För mer information kontakta: Kerstin Magnusson, kerstin.magnusson@ivl.se, tel. 010-788 69 07

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev