1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-27] Handlingsplan för energieffektiv renovering i Stockholm
Pressmeddelande | 2014-06-27

Handlingsplan för energieffektiv renovering i Stockholm

Stockholm stad ska tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet ta fram en handlingsplan för hur staden kan arbeta med energieffektiv renovering. I fokus står miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965.

IVL deltar tillsammans med Stockholm stad i det europeiska forskningsprojektet NeZeR. Projektet är en del av det europeiska forskningsprogrammet Intelligent Energy Europe och har som mål att öka andelen nära noll energirenoveringar, både i de länder som deltar i projektet och i övriga Europa. Enligt Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050, som antogs av Stockholms stads kommunfullmäktige i mars i år, bör befintlig bebyggelse i staden energieffektiviseras med i snitt drygt 30 procent. De tre allmännyttiga bolagen i Stockholm förvaltar cirka 8,5 miljoner kvadratmeter. Bolagen har förvaltningsplaner som möjliggör långtgående energieffektiviseringar – åtgärder som leder till en minskning av energianvändningen med över 35 procent. För att underlätta arbetet ska en handlingsplan för nära noll energirenovering i Stockholm tas fram. Arbetet kommer att ske tillsammans med de andra europeiska städer som deltar i projektet: Rotterdam och Amersfoort i Nederländerna, Sestao i Spanien och Timisoara i Rumänien. Projektet pågår i tre år, och varje stad har en teknisk partner med sig och för Stockholms del är det IVL Svenska Miljöinstitutet. Från staden medverkar även AB Stockholmshem och Stockholms Stadshus AB. I Stockholm kommer fokus ligga på miljonprogrammets byggnader och flerbostadshus byggda perioden 1946-1965. Tekniska, ekonomiska och sociala aspekter kommer att analyseras men även de lagar, regler och politiska beslut som påverkar ambitionen vid renovering idag. – Projektet ska utveckla koncept och riktlinjer för hur byggnader kan renoveras på ett energieffektivt sätt. Vi kommer även att visa på fördelar med nära noll energirenovering jämfört med traditionell renovering. Investeringskostnaderna är högre, men minskad energianvändning och en ökad produktion av förnybar energi ger besparingar på sikt, säger Johanna Fredén, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. För att öka fokus på frågan kommer IVL också att bjuda in till ett nationellt nätverk för nära noll energi renovering. Det ska också utlysas en designtävling för bästa nära noll energi-koncept och i Stockholm blir det IVL Svenska Miljöinstitutet som håller i den. För mer information kontakta: Anna Jarnehammar, IVL, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76 Mika Hakosalo, Stockholms stad, mika.hakosalo@stockholm.se, tel. 08-508 28 767 www.nezer-project.eu Projektet NeZeR – promotion of smart and integrated Nearly Zero Energy Building renovation measures in the European renovation market – leds av VTT i Finland och har EU-bidrag från Intelligent Energy Europe. I Sverige finansieras projektet av Stockholms stad, AB Stockholmshem, Stockholms Stadshus AB och Stiftelsen IVL.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev