1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-25] Ny teknik ska ge Stockholm bättre avloppsrening
Pressmeddelande | 2014-06-25

Ny teknik ska ge Stockholm bättre avloppsrening

Membranteknik kan minska utsläppen av kväve och fosfor från Stockholms avloppsvatten. Det visar tester som genomförts på forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. Tekniken öppnar också för möjligheten till effektivare rening för att avskilja läkemedelsrester.

Stockholms befolkningsmängd växer och i takt med det krävs ökad kapacitet för avloppsvattenrening. Samtidigt är ambitionen att fortsätta utveckla Stockholm som en av världens mest hållbara städer. För Stockholm Vattens del innebär det både att bidra till ytterligare renare badvatten i Mälaren och minskade utsläpp av närsalter i Östersjön i enlighet med Baltic Sea Plan och EU:s vattendirektiv. Det är bakgrunden till beslutet att bygga ut Henriksdals reningsverk och satsa på membranteknik, vilket innebär effektivare rening på mindre yta. Tekniken med membranseparation har funnits länge i andra delar av världen men är ny i Sverige. Henriksdals reningsverk blir efter ombyggnad det största reningsverket i världen med membranteknik, och flera städer ligger i startgroparna med att titta på liknande lösningar. För att bygga upp kunskapen och testa tekniken har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Stockholm Vatten under året genomfört pilotförsök vid IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk. Resultatet visar att membrantekniken ger en effektivare rening av avloppsvattnet. Under försöksperioden har en belastning som motsvarar Stockholms beräknade invånarantal år 2040 testats. Tekniken klarar av ökade reningskrav för både kväve och fosfor, där målvärdena är satta till 6 mg/l för kväve och 0,2 mg/l för fosfor. – Systemet har flera fördelar, bland annat medför membranen att partiklar hålls tillbaka och därmed även partikelbundna föroreningar, vilket gör att högre reningseffektiviteter kan nås. Systemet klarar också högre belastningar av föroreningar tack vare den effektiva separationen av slammet som gör att mer mikroorganismer kan hållas kvar i processen, säger Christian Baresel, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultatet blir att större mängder vatten kan renas och att vattnet som släpps ut är renare. Att vattnet är fritt från partiklar öppnar också för effektivare efterbehandling för att avskilja läkemedelsrester, något som skulle innebära stora vinster för miljön. – Det är glädjande att försöken visar att membranreningen fungerar så bra. Det innebär att vi med råge kommer att klara de framtida miljökraven för avloppsrening i Stockholm. Försöksverksamheten ger oss samtidigt viktiga drifterfarenheter som vi tar med oss in i projektet med ombyggnaden av Henriksdals reningsverk, berättar Niklas Dahlén, utvecklingsingenjör på Stockholm Vatten. Fortsatta försök kommer nu att göras på Hammarby Sjöstadsverk för att optimera kväve- och fosforreningen. Även olika driftsätt, hanteringen av membranen, samt olika lösningar för hela reningskedjan kommer att studeras och utvärderas för att få en så optimal process som möjligt med låg resursförbrukning och minimal miljöpåverkan. Läs mer om pilotförsöket och resultaten här. För mer information kontakta: Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se, tel. 010-788 66 06 Oscar Samuelsson, oscar.samuelsson@ivl.se, tel. 010-788 66 64 Niklas Dahlén, niklas.dahlen@stockholmvatten.se, tel. 08-522 135 55 Jonas Grundestam, jonas.grundestam@stockholmvatten.se tel. 08-522 122 88 www.hammarbysjostadsverk.se www.stockholmvatten.se/framtidensavloppsrening

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev