1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-12] Byggsektorn enig om LCA – nu måste beställarna ta sitt ansvar
Pressmeddelande | 2014-06-12

Byggsektorn enig om LCA – nu måste beställarna ta sitt ansvar

En rad tunga aktörer inom byggsektorn är nu överens om hur livscykelanalyser, LCA, ska användas för byggnadsverk. Parterna har också enats om att ett LCA-perspektiv är grunden för att klara byggsektorns bidrag till en mer hållbar utveckling. Nu uppmanar de kommuner, byggherrar och andra delar av bygg- och fastighetsstektorn att ta sin del av ansvaret och ställa krav på att LCA ska användas för att beskriva miljöprestanda.

Bakgrunden till projektet är att byggsektorn står för hela 40 procent av samhällets resursanvändning i form av material och energi. Men det har hittills varit svårt för bygg- och fastighetsbranschen att tolka och jämföra olika materials, konstruktioners och byggmetoders miljöpåverkan när de har baserats på livscykelanalyser. Skälet är att det har saknats en gemensam branschmetodik och att företag har tenderat att använda LCA på ett sätt som gynnar just deras produkt. – Ska vi kunna klara jätteutmaningen att bromsa klimatförändringen och minska miljöbelastningen måste vi agera nu. Genom att använda LCA på ett klokt, öppet och transparent sätt kan vi göra de helhetsbedömningar som är nödvändiga, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä som har deltagit i projektet ”Robust LCA”. Målet med projektet har varit att nå samsyn om metoder och användning av LCA men också att utveckla hur LCA kan göras mer entydig, vilket skulle göra den mer användbar vid produktjämförelser och som ett verktyg i offentlig upphandling. Det finns dessutom goda skäl att förvänta sig att krav på LCA kommer att bli allt vanligare, till exempel anger EU:s byggproduktdirektiv LCA som den metod som ska användas för att beskriva produkters miljöprestanda. Likaså kommer LCA att krävas av dem som vill få högsta poäng i aktuella miljöcertifieringssystem som exempelvis BREEAM och LEED. – Vi är en enad och stark konstellation av aktörer som står bakom rekommendationen för hur LCA ska användas. Och det hoppas vi ska leda till att övriga aktörer inom samhällsbyggnadssektorn ska börja tillämpa våra rekommendationer, säger Ronny Andersson, FoU-ansvarig på Cementa och professor vid Lunds universitet, som också har deltagit i projektet. Styrgruppen bakom ”Robust LCA” har nu enats om ett antal ståndpunkter som på en övergripande nivå beskriver hur LCA bör användas inom byggsektorn och som sammanfattas i 19 punkter. Dessa finns att läsa i policysammanfattningen nedan. – Vi kan härmed beskriva hur man gör och vilka krav som ska ställas för att få entydiga och jämförbara resultat av en LCA inom byggsektorn. Det är ett stort framsteg, säger Martin Erlandsson, forskare och LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet som har lett projektet. Bakom projektet ”Robust LCA” står IVL, NCC, Cementa, Svenskt Trä och Stålbyggnadsinstitutet. Förutom av deltagande parter har projektet också delfinansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. För mer information kontakta: Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30 Ronny Andersson, ronny.andersson@cementa.se, Cementa, tel. 0708-45 63 27 Mikael Eliasson, mikael.eliasson@svenskttra.se Svenskt Trä, tel. 08-762 72 01 I projektet har följande rapporter producerats: C25 "Robust användning av LCA – policysammanfattning" B2121 ”LCA för nyfikna” – en instruktion till de metodval som styr LCA-resultatet. B2122 ”LCA typologi” – en beskrivning av hur LCA-metodiken kan delas in i två olika grundläggande systemsyner. B2192 ”Behov av robusta verktyg för miljöbedömning – en projektsammanfattning.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev