1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-11] Avtal om energiprestanda – outnyttjad möjlighet att spara energi
Pressmeddelande | 2014-04-11

Avtal om energiprestanda – outnyttjad möjlighet att spara energi

Avtal om energiprestanda, EPC, kan skapa betydande energibesparingar för fastighetsägare. Trots detta utnyttjas affärsmodellen endast i begränsad omfattning visar en ny studie. En anledning är att många beställare inte känner till eller förstår hur modellen fungerar.

Avtal om energiprestanda (på engelska Energy Performance Contracting, EPC) är en typ av energitjänst och affärsmodell för energieffektivisering. Den innebär att leverantören av energitjänsten garanterar fastighetsägaren framtida energibesparingar. De garanterade energibesparingarna finansierar investeringarna i energieffektiviseringsåtgärder. Leverantören av energitjänsten står dessutom för risken, det vill säga om den garanterade energibesparingen inte uppnås så är det leverantören som får stå för mellanskillnaden. – Affärsmodellen erbjuder offentliga och privata fastighetsägare möjligheter att spara både pengar och energi samtidigt som man värnar om miljön. En förutsättning är dock förstås att beställarna känner till, förstår och har förtroende för affärsmodellen, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.   En studie genomförd inom EU-projektet Transparense visar att många inte känner till eller förstår hur modellen fungerar och vilken potential den har att generera energibesparingar. Vidare upplever flera aktörer att modellen inte är tillräckligt transparent. Användandet begränsas också av att potentiella beställare upplever en osäkerhet vad gäller lagar och regelverk för affärsmodellen. – Genom Transparense-projektet hoppas vi kunna stärka förtroendet för avtal om energiprestanda och därmed möjliggöra genomförandet av fler energibesparingsåtgärder, säger Philip Thörn. Transparense-projektet finansieras av EU-kommissionen genom Intelligent Energy Europe och har det huvudsakliga syftet att stärka utvecklingen av en transparent och trovärdig energitjänstemarknad i Europa. Inom ramen för projektet kommer en uppförandekod för avtal om energiprestanda att utvecklas. Den ska förtydliga vad som kan förväntas av modellen och utgöra ett stöd både för energitjänsteleverantörer och för beställare. Projektet genomförs av parter i 20 europeiska länder och har en budget motsvarande 2.1 miljoner euro. IVL Svenska Miljöinstitutet är svensk partner i Transparense. För mer information kontakta: Philip Thörn, philip.thorn@ivl.se, tel. 010-788 66 21 Jenny Gode,  jenny.gode@ivl.se tel. 010-788 65 18 www.transparense.eu

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev