1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-11-11] Så stor är klimatnyttan av att bygga stationsnära
Pressmeddelande | 2013-11-11

Så stor är klimatnyttan av att bygga stationsnära

Att bygga nära Stockholms Centralstation istället för utanför staden kan spara 8000 ton utsläpp av växthusgaser per år. Det visar ett nytt verktyg för klimatpåverkan som IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat.

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett samarbetsprojekt med Jernhusen tagit fram ett verktyg för att räkna på klimatnyttan av att bygga i stationsnära lägen. Avsikten har varit att bedöma hur stor vinsten i form av minskade utsläpp av koldioxid blir vid en förtätning av stationsnära delar av städer, jämfört med lägen med sämre tillgång till kollektivtrafik. I undersökningen har både boende och kontorsarbetare tillfrågats om sina resvanor i tre lägen i Stockholm: vid stationen, i innerstaden men inte stationsnära, samt utanför innerstaden. Resultatet har sedan matchats med koldioxidutsläpp för respektive färdsätt. Olika verksamheter i de tänkta byggnaderna och de skilda resmönster de genererar, har också tagits med i beräkningen. – Framförallt kontor i stationsnära lägen ökar kollektivresandet kraftigt – vilket innebär att utsläppen minskar, då man låter bilen stå, säger Åke Iverfeldt, vice vd för IVL Svenska Miljöinstitutet. Analysen visar på tre till fem gånger högre reserelaterade emissioner i ett externt läge jämfört med det vid Centralstationen. En förtätning av Centralstationsområdet kan därmed innebära en potentiell besparing av 8000 ton växthusgaser på ett år. ­– Med det här analysverktyget kan vi räkna på hur olika stadsutvecklingsalternativ påverkar utsläppen av klimatgaser. Modellen är inte platsspecifik utan kan användas vid stadsutveckling också i andra stationsnära lägen, säger Åke Iverfeldt. – Resultatet är ett bevis för att det vi vill skapa kring stationerna även är bra för klimatet och verktyget kommer ge Jernhusen viktig input kring vilka verksamheter vi ska bygga hus för, konstaterar Sima Zangiabadi, stadsbyggnadsstrateg på Jernhusen. Läs rapporten här. För mer information, kontakta: Anna Jarnehammar, IVL, tel.010-7886576 Sima Zangiabadi, Jernhusen, tel. 08-410 626 72 Projektet skapades och genomfördes som ett nära samarbete mellan Jernhusen och IVL Svenska Miljöinstitutet inom ramen för institutets samfinansierade forskning. Projektet har också delfinansierats av Delegationen för Hållbara städer.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev