1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-11-07] Östersjöländerna först ut med gemensam avfallsstrategi
Pressmeddelande | 2013-11-07

Östersjöländerna först ut med gemensam avfallsstrategi

Ett växande ekonomiskt välstånd och en högre privatkonsumtion i Östersjöländerna genererar allt större avfallsmängder. För att tackla de utmaningar som regionen står inför har EU-projektet RECO Baltic 21 Tech tagit fram en gemensam avfallsstrategi för de tio Östersjöländerna.

Avfallsstrategin berör Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Vitryssland, Tyskland, Danmark och Ryssland. Redan har flera av partnerländerna anammat delar av strategin i sina nationella avfallsplaner. Men det finns betydande ekonomiska skillnader i regionen och utgångsläget för en hållbar avfallshantering varierar stort. I Sverige och Tyskland deponeras till exempel bara tre procent av avfallet, i Polen över 90 procent. I de äldre medlemsländerna genereras å andra sidan långt större mängder avfall per person och år. – Syftet är inte att östländerna ska göra som vi i väst. Sverige har ofantligt mycket större avfallsmängder per capita än östländerna. Vi lägger visserligen mindre på deponi men vi har en hög förbränning, och det är inte alltid optimalt, säger Åsa Stenmarck, projektledare för RECO Baltic 21. RECO Baltic 21 är ett så kallat flaggskeppsprojekt för EU:s Östersjöstrategi, det vill säga ett projekt som syftar till att underlätta för EU:s vision och mål för regionen. Engagemanget har varit högt bland de deltagande aktörerna. Projektet har under åren lett till bland annat investeringar på totalt 30 miljoner kronor i olika avfalls- och sorteringsanläggningar. – Vi skulle önska att strategin införlivas på EU-nivå. Det ligger i allas intresse att ha en bättre styrning av den europeiska avfallshanteringen. Man kan undvika många dåliga investeringar och missriktade åtgärder, och framförallt dra mycket lärdom av varandra, säger Åsa Stenmarck. Nu tittar forskargruppen på en liknande satsning i Medelhavsregionen. Avfallsstrategin lyfter fram följande som förbättringsområden att fokusera på: Lägg mer fokus på avfallsförebyggande insatser Stärk kommunernas förmåga i avfallshanteringen Underlätta för regionen att klättra i avfallshierarkin med bättre kontroll och tillsyn Öka hushållens engagemang i källsortering och förebyggande av avfall Förbättra samarbetet mellan näringsliv, kommuner och hushåll Stötta utvecklingen av marknader för återvinningsbara material i regionen Prioritera avgiftningen av produkter genom ekodesign, källsortering och separat behandling Stärk industrins deltagande genom utökade system för producentansvar Se till att avfallet behandlas innan deponering För mer information, kontakta Åsa Stenmarck, tel.010-7886566

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev