1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-09-25] Färgindustrin får kvitto på färgens ekologiska fotavtryck
Pressmeddelande | 2013-09-25

Färgindustrin får kvitto på färgens ekologiska fotavtryck

Vilket ämne i färg ger störst ekologiskt fotavtryck? Är det titandioxid, kalciumkarbonat eller järnoxid? Med hjälp av en databas och ett enkelt webbverktyg kan europeiska färgtillverkare nu få svar på hur mycket deras färger påverkar miljön.

IVL Svenska Miljöinstitutet har samlat över tvåhundra av de vanligaste ämnena som används inom den kommersiella färgproduktionen i en databas, med detaljerad information om deras respektive miljöpåverkan. Genom att knappa in innehållsförteckningen i sitt färgrecept kan tillverkaren enkelt få en sammanställning över färgens påverkan på klimat, försurning, övergödning och marknära ozon. Det är de europeiska färgtillverkarnas branschorganisation, CEPE, som har beställt databasen. Själva applikationen är utvecklad av holländska Ecomatters. – Det är ovanligt att en branschorganisation tar initiativ till en så ambitiös livscykelinventering, och lyckas koppla den till ett verktyg som är så lättanvänt. De tog ett stort steg, säger Jonatan Wranne på IVL Svenska Miljöinstitutet. Verktyget gör det möjligt för tillverkarna att styra innehållet i sina färger så att de påverkar miljön så lite som möjligt. Det är särskilt användbart för mindre tillverkare som saknar resurser att göra avancerade miljöberäkningar.    För mer information, kontakta Jonatan Wranne, tel. 010-7886838

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev