1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-06-24] Luftexperter från hela världen samlas i Göteborg
pressmeddelande | 2013-06-24

Luftexperter från hela världen samlas i Göteborg

Den här veckan, den 24-26 juni, samlas över 100 experter, forskare och beslutsfattare från hela världen i Göteborg för att delta i en internationell workshop om luftföroreningar. På konferensen diskuteras hur det framtida internationella samarbetet på luftområdet ska organiseras och prioriteras. Ett antal rekommendationer kommer att tas fram i syfte att påverka utvecklingen inom, bland annat FN:s luftvårdskonvention, FN:s klimatpanel IPCC och EU.

– Flera viktiga frågor kommer att diskuteras, samordningen av klimat- och luftvårdsarbetet, inte minst när det gäller de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, är en viktig fråga. En annan är EU:s kommande strategi för luftföroreningar. Ett spännande tema är också diskussioner kring hur det internationella luftvårdsarbetet ska utvecklas så att det går från ett antal regionala konventioner och initiativ till en mer global samordning, säger Peringe Grennfelt på IVL Svenska Miljöinstitutet. Målsättningen är att skapa underlag för internationella politiska processer både vad gäller luftföroreningar och klimatförändringar. Diskussionerna kommer att utgå ifrån ett antal pågående eller nyligen slutförda internationella projekt och aktiviteter såsom CLRTAP Long Term Strategy, den pågående översynen av EU:s Tematiska Strategi för Luftföroreningar samt flera initiativ kopplade till Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP). Frågeställningar som kommer att tas upp sträcker sig från kombinerade strategier för luftföroreningar och klimatförändringar inklusive kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar; drivkrafter och åtgärder för ökad kontroll av utsläpp av reaktivt kväve; luftföroreningar och hälsa; framtida internationella effekt-baserade luftföroreningsstrategier samt en möjlig färdplan för att gå från regionala till globala luftföroreningsstrategier. Även det framtida arbetet med långlivade organiska föroreningar och tungmetaller utifrån CLRTAP och andra konventioner kommer att diskuteras. Workshopen arrangeras av Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med internationella organisationer såsom Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP), EU-kommissionen, Global Atmospheric Pollution Forum samt Nordiska ministerrådet. För mer information, kontakta: Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se Anna Engelryd, anna.engleryd@naturvardsverket.se +46(0)10- 698 10 60

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen