1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-06-14] Bättre säkerhet vid användning av andningsskydd
pressmeddelande | 2013-06-14

Bättre säkerhet vid användning av andningsskydd

Andningsskydd används på många arbetsplatser för att skydda mot farliga luftföroreningar. Men alltför ofta används och underhålls skydden fel vilket gör att de inte skyddar som de ska. För att förbättra säkerheten har webbplatsen andningsskydd.nu utvecklats med konkreta tips och råd om skötsel och användning, samt underlag för information och utbildning för yrkesverksamma och för yrkesutbildningar exempelvis för byggnadsarbetare och svetsare. En del tips och råd illustreras med korta filmer.

Andningsskydd används i miljöer där andra åtgärder som processventilation inte fungerar eller inte är tillräckligt effektiv, som tillfälliga byggarbetsplatser där dammhalterna kan bli mycket höga eller vid svetsning. I en del miljöer är fungerande och tillförlitliga andningsskydd livsviktiga, exempelvis för att tillföra syre eller som skydd mot livsfarliga gaser. Vid asbestsanering behövs andningsskydd som skydd mot cancerframkallande asbestfibrer. Forskning har visat att andningsskydd alltför ofta används på fel sätt och inte underhålls rätt. Konsekvenserna kan bli allvarliga, men märks kanske inte förrän efter flera år. Brister är bland annat att andningsskydden inte är personligt utprovade, med risk för dålig passform och glipor som man andas in förorenad luft genom. Vanligt är också att filtren inte byts tillräckligt ofta. Andningsskydd.nu beskriver bland annat vilka typer av andningsskydd som finns och ger råd om hur man ska gå tillväga för att välja rätt andningsskydd. Webbplatsen beskriver också hur man gör test så att andningsskyddet verkligen passar och hur andningsskyddet ska underhållas. Som hjälp att hitta information, finns ingångssidor som utformats för olika grupper, bland annat användare av andningsskydd, chefer, inköpare och företagshälsovård. Andningsskydd.nu riktar sig förutom till utbildare och användare av andningsskydd även till chefer och arbetsgivare i företag där andningsskydd används och andra som kommer i kontakt med andningsskydd, exempelvis företagshälsovård, inköpare och försäljare av andningsskydd. Andningsskydd.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med bland andra representanter för Teknikföretagen och IF Metall, Arbetsmiljöverket och företag som säljer andningsskydd samt webbyrån Happiness. Utvecklingen har finansierats av AFA Försäkring inom programmet Från ord till handling. Besök webbplatsen www.andningsskydd.nu För mer information, kontakta Pär Fjällström, par.fjallstrom@ivl.se , eller Ann-Beth Antonsson, a nn-beth.antonsson@ivl.se,

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen