1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-05-08] Boende involveras i upprustningen av miljonprogrammen
Pressmeddelande | 2013-05-08

Boende involveras i upprustningen av miljonprogrammen

Stadsdelen Alby i södra Stockholmsregionen blir pilotområde för ett nystartat projekt som ska undersöka hur boende kan involveras i upprustningen av området med hjälp av så kallade Urban Living Labs. Projektet, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs i samarbete med Botkyrka kommun, får 2,5 miljoner kronor i stöd av Vinnova.

I Sverige kommer 650 000 bostäder, en tredjedel av fler­bostadsbeståndet, behöva renoveras och rustas upp under de närmaste åren. Merparten av dessa bostäder ligger i så kallade miljon­programsområden. Upprustningen kommer att kosta, men innebär samtidigt en möjlighet att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i dessa områden. Projektet SubUrbanLab ska utveckla och etablera så kallade Urban Living Labs i anslutning till planerade upprustningsåtgärder i stadsdelen Alby i Botkyrka kommun. Tanken med dessa Urban Living Labs är att de ska utgöra mötesplatser för att involvera boende i hela processen från planering till genomförandet av olika åtgärder för att förnya stadsmiljön och stärka områdets sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhet. Till hjälp för detta kommer man att använda olika webverktyg, sociala medier och möten. – Det handlar om att ta tillvara de boendes erfarenheter, goda idéer och önskemål i stadsförnyelseprocessen. Genom att öka delaktigheten tror vi också att effekten och acceptansen för genomförda åtgärder ökar och därmed även den långsiktiga hållbarheten, säger Philip Thörn, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Botkyrka kommun har under en längre tid arbetat med att involvera de boende i planeringen av hur Albys stadsmiljö ska förnyas och rustas upp, bland annat inom ramen för initiativet Alby Stadsbyggnadsidé. I det tidigare projektet ”Hållbara attraktiva förstäder” utvecklade IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Botkyrka kommun även en metod för hur man kan ta hänsyn till lokala hållbarhetsmål i utformandet av upprustningsåtgärder. Vikten av att utgå från de lokala förutsättningarna och de boendes engagemang och delaktighet lyftes då särskilt fram. – Vi har länge arbetat med att involvera de boende i planeringsprocessen. Nu tar vi nästa steg och engagerar dem även i genomförandet av olika åtgärder, säger Peter Nyberg, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommun.  Om satsningen faller väl ut kommer Urban Living Labs-metoderna spridas till andra städer med liknande utmaningar runt om i Europa.   För mer information kontakta: Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet, philip.thorn@ivl.se Peter Nyberg, Botkyrka kommun, peter.nyberg@botkyrka.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev