1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-04-17] BASTAs insats för en giftfri miljö uppmärksammas internationellt
Pressmeddelande | 2013-04-17

BASTAs insats för en giftfri miljö uppmärksammas internationellt

BASTAs arbete med att avgifta byggandet i Sverige lyfts fram av UN Habitat och den internationella juryn för ”Dubai International Award” som en ”enastående insats för att förbättra livsmiljön”. – Det är både en stor ära och ett viktigt internationellt erkännande av den svenska byggindustrins och byggmaterialsindustrins enträgna arbete för att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggvaror, säger Per Löfgren, vd för BASTA.

Dubai International Award ges till initiativ som har bidragit till att förbättra livskvaliteten och hållbarheten i städer och samhällen. Priset delas ut inom UN Habitats ”Best Practices and Local Leadership Programme” som bildades 1997. Det är ett globalt nätverk av centrala och lokala myndigheter, professionella och akademiska institutioner samt organisationer som arbetar för en hållbar utveckling. Syftet är att öka medvetenheten om sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor hos beslutsfattare och att ge information om praktiska metoder och politiska alternativ som kan förbättra livsmiljön. Det görs genom att identifiera, sprida och tillämpa erfarenheter från framstående goda exempel, inom utbildning, ledarskap och politisk utveckling. Av 391 bidrag från hela världen kvalade BASTA in i kategorin ”Best Practices” och finns nu med i UN Habitats internationella databas för goda exempel i världen som förbättrar den levande miljön. Bland de övriga bidragen som utnämndes fanns kvinnorättsarbete i Kenya, sanitetsinitiativ i Kambodja, arbete med vattenfrågor i Brasilien och byggande av bostäder med skälig hyra i Burkina Faso. – Jag hoppas att utnämningen ytterligare kan bidra till att öka medvetenheten och förståelsen för hur viktigt det är att minska de kemiska hälso- och miljöriskerna i allt byggande, både i Sverige och i resten av världen, säger Per Löfgren. BASTA är den svenska byggsektorns enda vetenskapligt baserade bedömningssystem med fritt tillgänglig information om bygg- och anläggningsprodukter. Huvudägare i BASTA är IVL Svenska Miljöinstitutet som sedan 1966 bedriver forskning och uppdrag för en hållbar framtid. För mer information, kontakta Sussi Wetterlin, 010-7886682 Läs mer om utnämningen och de andra bidragen här: http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=34

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev