1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-03-13] Ny IVL-satsning på marin miljöteknik
Pressmeddelande | 2013-03-13

Ny IVL-satsning på marin miljöteknik

IVL Svenska Miljöinstitutet har förstärkt sin marina verksamhet och anställt tre erfarna marinbiologer med specialistkunskaper inom marinteknologi, ekotoxikologi och marin ekologi.

– Friskt vatten och väl fungerande havsekosystem är några av vår tids största frågor. Den här satsningen betyder mycket för vår möjlighet att jobba med angelägen marin och maritim forskning, säger Tord Svedberg, vd på IVL Svenska Miljöinstitutet. De tre marinbiologerna Katja Norén, Fredrik Norén och Kerstin Magnusson har i tio år drivit det marinbiologiska kunskapsföretaget N-research i Lysekil, med konsultverksamhet och forskning mot framförallt miljöteknikbolag och myndigheter. Verksamheten kommer att ligga kvar i Lysekil och hålla samma bredd som tidigare, bland annat med teknikutveckling inom vattenrening och barlastvattenrening, tester av båtbottenfärger samt forskningsuppdrag såsom Östersjöns känslighet för farliga kemikalier. – Det här kommer ge de marina frågorna tyngd på IVL. Efter tio år som egna konsulter ser vi fram emot att komma närmare de stora och viktiga forskningsfrågorna inom marin miljö. Närmast kommer vi särskilt att fokusera på studier av mikroskopiskt skräp i havet och utveckling av nya substrat för biogasproduktion från havet, säger Fredrik Norén. På IVL Svenska Miljöinstitutet jobbar nu över 30 personer med forskning och uppdrag inom havs- och vattenmiljö. – I kombination med den kunskap IVL även har inom vatten, luft och mark, vilka spänner över hela fältet från laboratorieanalyser till policyfrågor, satsar vi nu särskilt framåt i integrerade miljöprojekt med marina frågor i fokus, säger Björne Olsson, enhetschef på IVL. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kerstin Magnusson, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev