1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-09-28] Årets miljöteknikföretag utsett
Pressmeddelande | 2012-09-28

Årets miljöteknikföretag utsett

Anolytech AB utsågs till årets miljöteknikföretag och tilldelades 100 000 kronor under Stockholm Cleantech Venture Day 2012 på torsdagskvällen. Anolytechs produkt renar djurfoder och vatten från skadliga bakterier i jordbruksindustrin.

Av närmare 50 sökande företag nominerades 20 till priset Årets miljöteknikföretag. Vinnaren 2012 blev till slut Anolytech AB. Juryns motivering löd: "Anolytech AB har skapat en innovativ applikation som löser ett globalt problem inom jordbruksindustrin. Produkten ersätter gammal teknik som är både giftig och farlig. Bolaget växer snabbt och riktar sig mot en lovande marknad. Produkten är skalbar och har stor potential att kunna användas även på andra marknader. Anolytech AB:s VD, Catherine Ehrensvärd, är en övertygande och stark entreprenör." Vanliga kvalitetsproblem inom mejeriproduktionen hänger ofta samman med bakterier i det vatten och foder som djuren får i sig. Anolytech AB har skapat en vattenlösning som innehåller de ämnen som de vita blodkropparna i immunförsvaret producerar för att snabbt och effektivt döda bakterier. Genom att dosera vattenlösningen i djurens dricksvatten och foder blir intaget hälsosammare och djuren kan tillgodogöra sig energi och näringsämnen fullt ut. Restprodukten är helt ofarlig för miljön och består endast av vatten och vanligt koksalt. Kriterierna för att nomineras är bland annat att företaget ska ha en innovativ produkt med internationellt stor potential och en tydligt formulerad affärsplan med vision. Företaget ska vara verksamt och ha tjänster och produkter som minskar människans påverkan på miljön. Urvalskommittén bestod av Markus Berglund, Affärsutveckling - Energimyndigheten, Lars-Ingvar Eriksson, Director Business Creation and Innovation - KIC Sweden InnoEnergy, Östen Ekengren, vice vd - IVL Svenska Miljöinstitutet, Arash Sadigi, M-Teknik, International Data Group och Magnus Rehn, Affärscoach - Cleantech, STING. Bakom Stockholm Cleantech Venture Day står STING, Stockholm Innovation & Growth AB och Stockholm Cleantech, där IVL Svenska Miljöinstitutet är koordinator och partner. Samarbetspartners är Energimyndigheten, Tillväxtverket, EIT Kic Inno Energy, SBRD, KTH, Innovationsbron, Connect Öst och Globe Forum. För mer information kontakta Hanna Eriksson Lagerberg,  hanna.erikssonlagerberg@ivl.se.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev