1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-09-11] Nytänkande logistikanalys med miljön i fokus
Pressmeddelande | 2012-09-11

Nytänkande logistikanalys med miljön i fokus

På uppdrag av Geodis Wilson har IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och KappAhl i samarbete med Geodis Wilson tagit fram en logistikanalys med miljön i fokus. Projektet beskriver vad som kan hända i framtiden om viktiga variabler inom transport- och logistikbranschen förändras. Slutresultatet kommer att presenteras i en iPad app där olika scenarier kan simuleras.

— Vi har samlat experter inom hela logistikkedjan, alltifrån transportforskare, policyexperter, producenter, logistik- och transportföretag till kravställare bland beställare. Med hjälp av allas olika synvinklar och kunskap har vi kunnat skapa en gemensam förståelse för hur de olika variablerna kan förändras i framtiden och därmed också förutsättningarna för hela transportsystemet.  Det är också väldigt positivt att vi kan ta komplex forskning och presentera i ett så användarvänligt format som en iPad app, säger Fredrik Persson och Christina Wolf vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet presenterar en scenariomodell som analyserar vad som händer i framtiden, om 5, 10 och 20 år, grundat på viktiga parametrar som påverkar transportindustrin. Exempel på parametrar som kommer att påverka industrin är höjning av bränslepriser, transportoptimering och fyllnadsgrad, planering och ledtider, lagstiftning om miljöutsläpp, skillnad på utsläppsregleringar mellan länder och marknader, handel med utsläppsrätter samt produktutveckling av transporttjänster tillsammans med kunder, leverantörer och producenter. — Den dag det vänder upp igen i konjunkturen globalt så är det viktigt att veta hur man ska agera gällande planering, transportsätt, ledtider, lager med mera. När tillväxten sätter fart ökar alla parametrar i godsflödet och det är ett måste att göra rätt, säger Peter Vallenthin, vd för Geodis Wilsons nordiska verksamhet. Resultatet av det två och ett halvt år långa projektarbetet är en unik logistikanalys som omvandlats till en lärande iPad app, där olika scenarier kan utspelas. Ett verktyg som pedagogiskt förklarar samspelet mellan parametrar och variabler när förutsättningarna förändras. — Appen kommer att vara ett viktigt redskap i vår kommunikation. Den erbjuder kunden att vara delaktig i framtida logistiklösningar och på så sätt få insikter om att det här med miljöförbättringar gäller hela fraktkedjan, säger Peter Vallenthin. För mer information kontakta Åke Sjödin, IVL, 010-788 67 98

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev