1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-05-22] Viktbaserad avfallstaxa ökar källsorteringen
Pressmeddelande | 2012-05-22

Viktbaserad avfallstaxa ökar källsorteringen

En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet pekar på att viktbaserad avfallstaxa leder till bättre källsortering, men de totala avfallsmängderna minskar inte. Den svenska avfallshanteringen blir bättre för varje år, men avfallsmängderna fortsätter öka i takt med konsumtionen och styrmedlet viktbaserad avfallstaxa träffar enligt studien inte delmålet att minska avfallet.

Sedan 2010 har viktbaserad avfallstaxa införts i delar av Göteborgs kommun med förhoppningen att få ökad utsortering av matavfall, förpackningar och minskade totala avfallsmängder. Utsorteringen har ökat, men lite tyder på att avfallet har minskat. – Vi har sett ökningar av utsorterat matavfall och förpackningar, men hushållens konsumtionsbeteende verkar vara oförändrat. Kostnaden för avfallshantering verkar inte påverka vad vi köper, säger David Palm, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. I studien genomfördes över 40 intervjuer med hushåll i Göteborg som minskat sitt restavfall kraftigt. I vissa fall ansåg sig de intervjuade sortera bättre efter taxeändringen och i vissa fall tyckte de inte att de förändrat någonting. – Slutsatsen från projektet är att införandet av viktbaserad avfallstaxa stärker hushållens befintliga avfallsbeteenden, såväl bra som dåliga. Att förändringen påverkar plånboken gör att de tar till sig information om sortering och matavfallshämtning, men kostnaden i förhållande till inköp är så liten att den inte påverkar, säger David Palm. Projektet Viktbaserad avfallstaxa – Vart tar avfallet vägen? startade 2010 med målet att undersöka vad som egentligen händer när en viktbaserad avfallstaxa ersätter en volymbaserad taxa och hushållen betalar för varje kg avfall istället för bara tömningen av tunnan. Tidigare studier på området var delvis motstridiga och det var oklart om hushållens beteende ändrades så att konsumtionen minskade, om de sorterade sitt avfall bättre eller om de började med otillåtna beteenden som avfallsdumpning eller egen förbränning. Det som sedan tidigare stod fast var att restavfallet, det vill säga det som är kvar i soptunnan, minskar med 20 procent. Studien har finansierats och genomförts i ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Kretsloppskontoret, Göteborgs stad och Avfall Sverige. Ladda ner rapporten här. För mer information kontakta: Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev