1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-05-11] Innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking utreds
Pressmeddelande | 2012-05-11

Innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking utreds

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att utreda innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking samt i personalbostäderna på ambassadområdet.

I många storstadsregioner med höga halter luftföroreningar i utomhusluften kan även innemiljökvaliteten bli dålig. Utöver vanliga ventilationsfilter kan man behöva mer avancerad typ av luftrening. Statens fastighetsverk har därför bett IVL Svenska Miljöinstitutet att utreda innemiljökvaliteten i Sveriges ambassad i Peking och i personalbostäder på ambassadområdet. — Vår förhoppning är att resultatet av mätningarna ger oss en bättre bild av luftföroreningars inverkan på innemiljön i en förhållandevis representativ anläggning. Både när det gäller framtida nyproduktion och om vi måste utföra riktade åtgärder i befintliga byggnader är detta värdefull kunskap. Det här projektet utför vi tillsammans med UD:s fastighetsavdelning, säger Patrick Pihl, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk. De analyser som ska genomföras är inriktade på halter av partiklar, ozon, svaveldioxid och kvävedioxid, det vill säga hälsofarliga ämnen som har kopplingar till trafik och förbränning, till exempel koleldning. — Enligt Världshälsoorganisationen ger en ökning av partikelhalten (PM10) med 10 mikrogram per kubikmeter en ökad risk med 1,3 procent för att dö av sjukdomar i andningsorganen. PM10-partiklar anses vara den förorening som påverkar flest människor. Eftersom man spenderar ungefär 90 procent av sin tid inomhus är det viktigt att man har kontroll på luftreningen i byggnader i regioner med höga halter av luftföroreningar, säger Pär Fjällström, projektansvarig, IVL Svenska Miljöinstitutet.   FAKTA OM SVERIGES AMBASSAD I PEKING Sveriges ambassad och ambassadörens residens i Peking ligger på en tomt som Sverige arrenderar från den kinesiska staten på 60 år, från 1965 till 2025. Tomten ligger i San Li Tun, diplomatområde nr 2, i den nordöstra delen av Peking. Ambassadområdet omfattar ambassaden, ambassadörens residens, personal bostäder, gästbostäder, garage och servicebyggnader. Husen utgörs av tvåplansbyggnader i tegel med källare. Taken är belagda med stenplattor. Husen har mekanisk till- och frånluftsventilation, med värme och kylmöjlighet. För mer information kontakta: Patrick Pihl, Statens fastighetsverk, tel. 070 313 69 33 Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 10-788 65 25    

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev