1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-05-08] Unikt samarbete ska få svenskarna att tänka hållbart
Pressmeddelande | 2012-05-08

Unikt samarbete ska få svenskarna att tänka hållbart

— Näringsliv, kultur och forskningsvärlden i gemensam kraftsamling

Om det svenska samhället ska bli mer långsiktigt hållbart krävs en beteendeförändring, inte bara hos industrin utan också hos privatpersoner. Det är bakgrunden till det helt nya samarbetet mellan AkzoNobel, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kroumata. Målsättningen är att, på ett roligt och intressant sätt, motivera svenskarna att agera mer hållbart i vardagen. Samarbetet lanseras under dagens miljökonferens Tillståndet i miljön och fortsätter i form av en sex månaders turné över hela landet som startar i höst. Under turnén ska politiker och näringsliv men också privatpersoner informeras om vikten av att fler aktörer samarbetar kring hållbarhet. — Genom en gemensam satsning kan vi lyfta vikten av att hela samhället tänker långsiktigt. I dagsläget har både forskningen och näringslivet kommit långt inom hållbarhetsarbetet. Nu måste vi dela med oss av kunskapen och motivera enskilda personer att engagera sig och finna en glädje i att tänka hållbart i vardagen. Vi är övertygade om att denna satsning kan fungera som en katalysator, säger Jonas Fejes, Affärsutveckling & Marknad, IVL Svenska Miljöinstitutet.     Att tre så olika verksamheter gör en gemensam insats för att lyfta vikten av ett långsiktigt hållbart samhälle är helt unikt. Tanken är att kunskaperna hos IVL Svenska Miljöinstitutet och AkzoNobel ska förenas med en musikupplevelse som skapas av Kroumata.     — Att använda musiken till att lyfta fram ett miljöbudskap är ett nytt angreppssätt och därför har samarbetet stora möjligheter att göra skillnad. Vi skapar ett tillfälle där viktig och tankeväckande information kopplas samman med kultur och musik. Tillsammans blir det en originell upplevelse som fastnar i medvetandet hos åhörarna, säger Charlotte Wihk, projektansvarig hos Kroumata. Från AkzoNobels sida är satsningen ett av flera initiativ inom hållbarhet och hållbara innovationer.     — Det räcker inte med att vi arbetar med egen utveckling utan om vi ska ha en framtid måste vi hjälpas åt att göra den mer hållbar. För att få till en förändring så krävs det passion och det är något som vi har när det gäller hållbarhet. Vi vill dela med oss av den, men också lära oss mer av andra. Utöver samarbetet lanserar vi också Facebook-kampanjen "Max3Min" där vi vill erbjuda ett forum om hållbarhet i stort och smått. Med Max3Min vill vi också initiera en dialog för att få tips om hur näringsliv och industrin kan underlätta hållbarhetsarbetet för svenskarna. Till exempel genom att utveckla nya produkter och tjänster, säger Maria Fiskerud, kommunikationschef på AkzoNobel. Om samarbetet AkzoNobel, IVL Svenska Miljöinstitutet och Kroumata: Samarbetet syftar till att representanter från forskning, näringsliv och kultur tillsammans ska finna former för att sprida budskapet om vikten av ett mer hållbart förhållningssätt. Samarbetet lanseras den 8 maj på Tillståndet i miljön och fortsätter i höst med en turné där var och en bidrar med sina expertkunskaper; musik, forskning och hållbara innovationer — allt för att inspirera till en mer hållbar framtid. I första skedet sträcker sig turnén över sex månader och innehåller möten med skolbarn, politiker och medier runt om i Sverige.   Facebook-sidan går att nå via www.facebook.com/Max3min För mer information: Jonas Fejes, Affärsutveckling & Marknad, IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel. 08-598 563 39. E-post: jonas.fejes@ivl.se Maria Fiskerud, kommunikationschef, AkzoNobel Corporate Communications Nordics (ACCN). Tel. 0734-029 097. E-post: maria.fiskerud@akzonobel.com Om AkzoNobel AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Vi förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland våra välkända varumärken finns Eka, International, Dulux och Sikkens. Vi är ett Global Fortune 500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är vi verksamma i fler än 80 länder, där våra 55 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow's Answers Today™.     ww.akzonobel.com   Om IVL Svenska Miljöinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 och har sedan dess arbetat med utveckling av nya lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Institutet har Sveriges bredaste miljökompetens och har omkring 190 anställda, vilket gör IVL Svenska Miljöinstitutet till ett ledande institut för tillämpad miljöforskning och konsultverksamhet.  www.ivl.se   Om Kroumata  Kroumata är en slagverkskvartett som anses vara en av världens främsta slagverks-ensembler och har sedan starten 1978 turnerat världen runt med flera ton instrument i bagaget. De har framträtt i över 40 länder och uruppfört över 200 nya verk. Kroumata präglas av sina medlemmars outtröttliga energi, intresse och nyfikenhet på nyskriven musik och förstås en glödande passion för all sorts slagverksmusik. www.kroumata.se      

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev