1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-11-02] Ny unik modelleringsmetodik för beräkning av spridning av hästallergen
Pressmeddelande | 2011-11-02

Ny unik modelleringsmetodik för beräkning av spridning av hästallergen

IVL Svenska Miljöinstitutet har, tillsammans med docent Lena Elfman på Arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, tagit fram en ny metodik som kan användas för beräkning av spridning av hästallergen från stall. - Metodiken är helt unik både i Sverige och internationellt eftersom vi nu, efter faktiska mätningar, har definierat så kallade emissionsfaktorer, alltså utsläpp per häst, både utomhus och i stall, säger Marie Haeger Eugensson, forskare på IVL.

Det nya verktyget är angeläget eftersom behovet av att kunna genomföra beräkningar av spridning av hästallergen har ökat, både på grund av att hästverksamheten ofta ligger närmare bebyggelse än tidigare och att man lagt en större börda på kommuner och landsting att ta fram adekvata beräkningar i det enskilda fallet. Boverket har nämligen i sina nya riktlinjer; "Vägledning för planering för och invid djurhållning", valt att inte ange ett specificerat avstånd, eftersom forskning under 2000-talet har visat att hästallergen inte sprids så långt från stall som man tidigare har trott. Nu måste man istället avgöra avståndet i det enskilda fallet, beroende på storleken av hästanläggning, rådande topografi, växtzoner och meteorologi. Därmed finns det ett stort behov av verktyg för att kunna beräkna spridning av hästallergen i olika scenarier. - Vi har tidigare använt preliminära emissionsfaktorer baserade på få mättillfällen men nu har vi efter två års mätningar fått bättre underlag så dessa emissionsfaktorer har reviderats både avseende nivå och tidsupplösning. Det har även visat sig att förhållandet allergen/partiklar inte är konstant. Det går nu att simulera påverkan från hästverksamheter både från nuvarande och planerade anläggningar samt effekter av olika åtgärder, säger Marie Haeger Eugensson. Denna forskning har stötts av Stiftelsen Hästforskning.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev