IVL Svenska miljöinstitutet, kontoret i Fiskebäckskil.

Pressbilder

Här finns pressbilder på några av våra områdesexperter samt verksamhetsansvariga. Bilderna är fria att använda för medier i samband med artiklar om IVL Svenska Miljöinstitutet, ej i annat syfte. Ange foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Om du inte hittar personen du söker, kontakta pressansvarig Sara Malmheden.

Verksamhetsansvariga

J

John Rune Nielsen

VD

Porträtt på en kvinna

Anna Söderholm (Jarnehammar)

Vice VD

Stefan Pettersson

Stefan Pettersson

Forskningschef

Porträtt på en kvinna

Mona Olsson Öberg

Enhetschef Hållbar verksamhet och konsumtion

Porträtt på en man

Patrik Isaksson

Enhetschef Hållbart samhälle

Porträtt på en kvinna

Karin Sjöberg

Enhetschef Miljötillstånd och åtgärdsstrategier

Transport och mobilitet

Porträtt på en man

Åke Sjödin

Vägtrafik

Porträtt på en man

Anders Roth

Transport och mobilitet

Porträtt på en kvinna

Linda Styhre

Logistik, sjöfart

Klimat och styrmedel

Porträtt på en man

Lars Zetterberg

Utsläppshandel, klimatomställning

Porträtt på en man

Kenneth Möllersten

Klimatkompensation

Porträtt på en kvinna

Åsa Romson

Miljörätt och miljöpolitik

Porträtt på en Åsa Nyblom, medarbetare på IVL

Åsa Nyblom

Beteende och miljösociologi

Mark

Mark Sanctuary

Hållbara finanser

Hållbar konsumtion och produktion

Porträtt på en kvinna

Liv Fjellander

Hållbar konsumtion

porträtt på en kvinna

Annelise de Jong

Hållbar konsumtion

Porträtt på en kvinna

Maria Ahlm

Byggavfall och livsmedel

Porträtt på en kvinna

Karin Sanne

klimatpåverkan, livscykelanalys

porträtt av en man

Fredrik Tegstedt

Klimatkontot, livscykelanalys

Porträtt på en man 

Michael Martin

Livsmedel och industriell symbios

Hållbart byggande

porträtt på en MAritin Erlandsson medarbetare på IVL

Martin Erlandsson

Hållbart byggande

Porträtt på en kvinna

Carina Loh Lindholm

Återbruk i byggsektorn

porträtt på en man

Anders Ejlertsson

Hållbart byggande

Luftmiljö

Porträtt på en kvinna

Karin Söderlund

Luftmiljö, luftövervakning

Porträtt av en kvinna

Jenny Lindén

Luft och stadsmiljö

porträtt på en kvinna

Sarka Langer

Inomhusluft

Energi

Porträtt på en kvinna

Kristina Lygnerud

Energisystem, fjärrvärme

Porträtt på en kvinna

Erika Mata

Energisystem, byggnader

Porträtt på en kvinna

Julia Hansson

Biobränslen

Vatten

porträtt på en man

Magnus Karlsson

Miljögifter vattenmiljö

porträtt på en man

Mikael Olshammar

Vattenförvaltning

porträtt på en kvinna

Åsa Strand

Vattenbruk, främmande arter

Rupali

Rupali Deshmukh

Vattenrening Indien

Mark och skog

Porträtt på en kvinna

Katarina Hansson

Miljögifter, markkemi

Porträtt på en man 

Erik Lindblom

Tillståndsprövning

Porträtt på en man 

Mikael Malmaeus

Ekosystemtjänster

Porträtt på en Pererik Karlsson 

Per Erik Karlsson

Ozonskador, försurning

Kemikalier

Porträtt på en kvinna

Hanna Holmquist

Miljögifter

Plast

Emma Strömberg

Emma Strömberg

Plastexpert

Matsvinn

Johan Hultén 

Johan Hultén

Expert matsvinn

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.