1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-03-12] Forskare undersöker hudens exponering för allergiframkallande metaller vid 3D-printing och skärvätskebearbetning
Nyhet | 2024-03-12
3D-metallskrivare tillverkar en ståldetalj. Additiv teknik för sintring av metalldelar.

3D-metallskrivare tillverkar en ståldetalj. Additiv teknik för sintring av metalldelar.

Forskare undersöker hudens exponering för allergiframkallande metaller vid 3D-printing och skärvätskebearbetning

Vid industriell metallbearbetning används skärvätskor som kan orsaka irritation och eksem om man får dem på huden. Ett annat sätt att tillverka metalliska komponenter med hög precision är additiv tillverkning, så kallad 3D-printing, där bland annat metallpulver med allergiframkallande egenskaper ingår. I ett nytt projekt ska arbetsmiljöforskare från IVL undersöka hur arbete med dessa två tekniker påverkar exponering och risk för handeksem.

– Vi kommer studera hur huden påverkas vid arbete med skärvätskor och additiv tillverkning inom metallbearbetande industrier, och hur detta påverkar risk för handeksem. Tanken är att vi ska få ny kunskap om hur vi kan minska risken för skadlig exponering och bidra till en säkrare arbetsmiljö, säger Anneli Julander, arbetsmiljöforskare vid IVL.

Det är känt att personer som arbetar med skärvätskor kan utveckla flertalet allergier mot de ämnen som är tillsatta. Additiv tillverkning med metallpulver är en ny metod med stora tekniska möjligheter, men man vet inte om även denna metod orsakar hudproblematik.

Projektet har fått 4 700 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka eksem och allergier, exponering, rutiner och skyddsutrustning vid arbete med skärvätskor och 3D-printing på industriföretag. Runt 200 personer kommer att få svara på en enkät, dessutom kommer mätningar av metallhalter på huden att genomföras. Forskarna kommer att samarbeta med företag och branschorganisationer samt forskningskollegor från Karolinska Institutet och Örebro universitet.

– Resultaten ska ligga till grund för nya säkerhetsrutiner, checklistor och hudvårdsprogram som kan bidra till en arbetsmiljö där även personer med kontaktallergi mot metall kan arbeta, säger Anneli Julander.

För mer information, kontakta:
Anneli Julander, anneli.julander@ivl.se, tel. 010-788 66 63

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev