1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-02-28] IVL deltar i Sveriges nya innovationssatsning
Nyhet | 2024-02-28
En hand som fångat vatten

IVL deltar i Sveriges nya innovationssatsning

IVL deltar i två av programmen som får finansiering genom Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, Impact Innovation. Innovationsprogrammen ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, där näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.

– Impact Innovation är en nytänkande satsning vad gäller utformning, upplägg och arbetssätt. De utmaningar samhället står inför hänger samman och vi myndigheter utmanar oss nu för att bli bättre på att utgå från ett systemperspektiv och stärka samverkan för att utveckla nya lösningar, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas.

I programmen ska en stor bredd av aktörer samverka; näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och civilsamhälle. De program som IVL deltar i är:

Water for Vital Environments – WAVE

Programmet har visionen ”Hållbart vatten för alla till 2050” och ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat.

– Mycket kunskap och teknik finns redan men det finns behov av mer målinriktad forskning och innovation och inte minst att kunskap och nya lösningar kommer till användning i Sverige och utomlands. För detta krävs ett brett anslag och samverkan med många aktörer, säger John Munthe, senior forskare på IVL.

Programmet leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten.

Shift2Access – attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

Det andra programmet som IVL deltar i är Shift2Access. Det ska sammanföra bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Programmet leds av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik), VTI, IVL, RISE, Region Stockholm, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse.

Information om samtliga program som fått finansiering finns på Impact Innovations webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor om programmen som IVL deltar i, kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev