1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-19] IVL satsar på metoder för snabbare riskbedömning av kemikalier
Nyhet | 2023-12-19
Dämien Bolinius och Ziye Zheng på miljökemigruppen

Dämien Bolinius och Ziye Zheng

IVL satsar på metoder för snabbare riskbedömning av kemikalier

IVL gör en strategisk satsning på att utveckla verktyg och kompetens för riskbedömning av kemikalier med hjälp av så kallade in silico-metoder. På sikt ska satsningen bland annat kunna bidra till att stoppa farliga kemikalier i tid och undvika nya PFAS-skandaler.

En viktig uppgift inom miljökemi är att testa hur nya kemikalier påverkar miljön och människor. Allra bäst är att genomföra dessa tester på laboratorium, men i dagsläget är detta praktiskt omöjligt då flera tusen nya kemiska ämnen kommer ut på marknaden varje år.

Testar kemikalier i datasimuleringar

Ett alternativ då är att göra riskbedömningar via datasimuleringar som snabbt uppskattar olika ämnens egenskaper och möjliga risker och långsiktiga påverkan. Detta kallas för in silico-metoder och är ett område där IVL nu gör en strategisk satsning.

– Dessa typer av simuleringsverktyg har funnits under flera år men har blivit alltmer kraftfulla och precisa tack vare kraftfullare datorer, förbättrade beräkningsmetoder, maskininlärning och större datamängder. Vårt fokus nu är att öka IVL:s kompetens inom området och skapa ett ramverk för hur IVL ska jobba med in silico-metoder framåt, säger Dämien Bolinius, som är chef för miljökemigruppen på IVL och ansvarig för den strategiska satsningen.

Ett första mål för satsningen är att på IVL bli bättre på använda in silico-verktyg i olika projekt genom att standardisera vilka verktyg som används och hur resultaten ska tolkas.

– Vi har sett ett ökat önskemål från flera olika delar av organisationen att öka sin kompetens inom området. Målet nu är att utveckla en in silico-verktygslåda anpassad för IVL:s behov som är möjlig att använda för hela företaget, säger Dämien Bolinius.

För närvarande arbetar tre personer i Dämien Bolinius grupp med in silico-projekt och ytterligare fem personer på andra enheter (se faktaruta). Den senaste att ansluta till miljökemigruppen är Ziye Zheng, som tidigare arbetat med att utveckla in silico-verktyg inom forskningsprojektet Mistra SafeChem.

Ger en varning i god tid

På IVL använder Ziye Zheng sin expertis i utvecklingen av in silico-verktygslådan. Det första projektet han jobbar med är ett så kallat ”early warning”-verktyg. I verktyget ska man kunna testa och varnas för vilka kemikalier som potentiellt är mest riskfyllda så att dessa i ett tidigt skede kan fasas ut eller ersättas.

En första prototyp är redan färdigutvecklad. Tanken är att gradvis förbättra verktyget genom att lägga till flera befintliga och nya beräkningsmodeller och verktyg.

– Ett system som detta, som ger tidiga varningar, kan förhoppningsvis bidra till vi kan undvika ytterligare en PFAS-historia där kunskapen om ämnenas risker kom 10-20 år för sent, säger Ziye Zheng.

Det finns idag fortfarande oklarheter kring hur in silico-verktyg bäst kan användas, hur resultat ska tolkas och vilka slutsatser som går att dra av simuleringarna. Det finns många verktyg på marknaden och deras resultat kan variera. Att skapa klarhet och stöd i detta är också en viktig del av IVL:s satsning på området.

– På sikt vill vi att det ska vara tydligt hur resultat från dessa typer av simuleringar kan hjälpa oss och våra kunder att till exempel fatta beslut om vilka kemikalier de bör fasa ut och vilka alternativ som är bäst att ersätta med, säger Dämien Bolinius.

För mer information, kontakta:
Dämien Bolinius, damien.bolinius@ivl.se, tel. 010-788 69 35

Pågående in silico-projekt på IVL


På IVL jobbar idag bland annat följande personer med in silico- metoder inom olika områden.

Hanna Holmquist, Josefin Neuwirth, Marie Gottfridsson och Tomas Rydberg
Projekt med fokus på användning av in silico-data för att driva LCA-modeller som Proscale. Koppling av livscykelanalyser med toxikologiska och ekotoxikologiska effekter för att se kemikaliefotavtryck. Fokus på att använda data för att välja bra alternativa ämnen som är ”grönare”.

Magnus Rahmberg
Fokus på riskbedömningar och koppling till kemikalielagstiftningen, till exempel projektet Solutions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ioannis Liagkouridis, Asa Motiei och Ziye Zheng
Fokus på vad som händer med kemikalier när de släpps ut miljön och vart tar de vägen, bionedbrytbarhet och riskbedömningar, samt tidiga varningar.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev