1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-14] COP28: Historiskt avtal klubbat på klimatmötet i Dubai
Nyhet | 2023-12-14
Klimatmöte COP28 i Dubai.

Foto: Christopher Pike, UNFCCC

COP28: Historiskt avtal klubbat på klimatmötet i Dubai

Klimatmötet COP28 i Dubai avslutades med ett historiskt klimatavtal som innebär att världens länder nu är överens om att röra sig bort från fossila bränslen.

– Äntligen – efter 30 år av förhandlingar diskuterar UNFCCC vad en minskning av utsläppen egentligen innebär i och med att frågan om användningen av fossila bränslen har blivit så tydlig, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och klimatförhandlingsexpert.

På onsdag förmiddag kunde klimatavtalet, efter långa förhandlingar, till sist klubbas. Enligt överenskommelsen ska världens länder trefaldiga förnybar energi till 2030 och röra sig bort från fossila bränslen. Det är första gången som fossila bränslen nämns på ett så tydligt sätt i slutdokumentet som länderna ställer sig bakom. Övergången ska ske på ett rättvist och ordnat sätt, men också i ett snabbare tempo än tidigare.

Enligt Kenneth Möllersten är det ett betydande steg för att klara 1,5-gradersmålet men det är fortfarande vaga formuleringar, och vad effekten blir av det nya klimatavtalet beror på vad aktörerna gör av det.

– De lite över 120 länder som stödde ett starkt beslut om utfasning av fossilt måste nu på ett mycket tydligt sätt gå från ord till handling. 1.5-gradersmålet känns fortfarande väldigt avlägset. Bara om världens länder accelererar den kollektiva klimatambitionen enormt snabbt kan vi närma oss målet, säger Kenneth Möllersten.

Den internationella processen under UNFCCC sätter riktmärken för förväntat beteende från regeringar och andra aktörer och Kenneth Möllersten menar att man på de tre senaste klimattoppmötena har gjort enorma framsteg. Motståndet från oljejättar som Saudiarabien, som försökte avlägsna fossila bränslen från samtalet visar på överenskommelsens betydelse. Men också att det finns starka egenintressen i att upprätthålla de fossila bränslenas plats.

– Nu har vi beslut som går i rätt riktning men som samtidigt är mycket mindre än vad som skulle behövas. Men vi måste ta itu med den värld vi lever i där konserverande intressen fortfarande har enorm makt.

En annan framgång på COP28 är också den klimatfond för skador och förluster som länderna enades om redan i början av klimatmötet. Fonden ska stötta länder ekonomiskt när de måste hantera effekterna av klimatförändringar och är något som utvecklingsländer har efterfrågat i många år.

– Det är mycket positivt att fonden äntligen är på plats. Men även här kommer effekten att bero på genomförandet, säger Kenneth Möllersten.

I förhandlingarna om utsläppshandel mellan länder (”artikel 6-samarbete”) framgick det från första dagen att parterna stod långt ifrån varandra. Man lyckades inte gå i mål med ett beslut, så nu återstår ytterligare ett år av förberedelser och förhandlingar.

– Många experter framhåller fördelen med att det inte blev något beslut när alternativet antagligen var ett dåligt beslut som hade riskerat att nagga Parisavtalets miljöintegritet i kanten, säger Kenneth Möllersten.

Läs mer i UN Climate Press Release: COP28 Agreement Signals “Beginning of the End” of the Fossil Fuel Era Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Kenneth Möllersten, kenneth.mollersten@ivl.se, tel. 010-788 68 79

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev