1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-11] Digital övervakning framtidssäkrar städernas avloppsnät
Nyhet | 2023-12-11
En sensor sitter monterad tvärs över en öppnad avloppsbrunn, en hand hand, ett knä och en fot syns i grönskan runt om.

Turbinatorn kombinerar en kamera, laserstråle och bildanalys baserad på AI-algoritm för att mäta vattnets nivå och grumlighet. Foto: Olof Folkelind/IVL

Digital övervakning framtidssäkrar städernas avloppsnät

Klimatförändringar och urbanisering ökar pressen på städernas vatten- och avloppssystem. I Stockholm och Göteborg har ny digital teknik testats som kan hjälpa kommunerna att få bättre koll på ledningsnätet och öka förmågan att planera underhåll.

– Digital övervakning underlättar driften av städernas avloppsnät. Att alltid ha uppdaterad information är fördelaktigt både miljömässigt och samhällsekonomiskt eftersom det ger möjligheter att agera proaktivt, identifiera problemområden och det blir enklare att planera underhållet, säger Joel Wanemark, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Internet of Things, IoT, innebär att föremål med inbyggd elektronik kan styras eller utbyta data över internet. I projektet IoT för hållbar vattenhantering har IVL i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall samt Kretslopp och vatten i Göteborg utformat en plattform för digital hantering av städernas avloppsledningsnät.

Genom plattformen ska data från IoT-sensorer samlas in, analyseras och integreras med andra data. Det ska bidra till att de som sköter städernas avloppsnät kan ta datadrivna beslut om planerat underhåll eller identifiera källor till föroreningar eller annat som kräver snabba åtgärder.

– Städer använder ofta flera olika mätmetoder och datalagringssystem. Det försvårar möjligheterna att återanvända resultat och att utveckla verksamheten utifrån datadrivna insikter. Med projektet ville vi bidra till att utveckla VA-organisationernas förmåga att använda ny teknik för att samla in data, men även förbättra samspelet mellan olika system, säger Joel Wanemark.

AI på svårtillgängliga platser

Ett mätverktyg som kan användas i en IoT-plattform är den patenterade Turbinatorn som har utvecklats av IVL. Den monteras överst i en avloppsbrunn och kombinerar en kamera, en laserstråle och bildanalys baserad på en AI-algoritm för att mäta vattnets nivå och grumlighet. Många kommuner anlägger blå-grön infrastruktur, som dagvattendammar eller diken, för att hantera exempelvis de kraftiga regn som ökar i och med klimatförändringarna. Där kan Turbinatorn komma till nytta.

– Vi har testat Turbinatorn i både Stockholm och Göteborg i olika tillämpningar och noterat att den fungerar bra. Den kan användas på svårövervakade platser i ledningsnätet, som gator med mycket trafik eller i tuffa brunnsförhållanden, och vid dagvattendammar. Turbinatorn ger bättre data med tätare intervaller och gör också att driftpersonalen får en tryggare arbetsmiljö, säger Joel Wanemark.

Läs mer om slutsatserna från projektet:
Datadrivna beslut underlättar driften av avloppsledningsnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Turbinatorn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Joel Wanemark, joel.wanemark@ivl.se, tel. 073-092 56 10

Projektet IoT för hållbar vattenhantering har finansierats av Internet of Things Sverige med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev