1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-08] Ny sajt ger stöd för fossilfri och cirkulär upphandling
Nyhet | 2023-12-08
Cirkulär ekonomi koncept. kristallglob med en cirkulär ekonomi ikon runt den. cirkulär ekonomi för framtida tillväxt av företag och design för att återanvända och förnybara materialresurser. återanvändning, återvinning.

Ny sajt ger stöd för fossilfri och cirkulär upphandling

Offentlig upphandling omsätter närmare 800 miljarder kronor varje år – motsvarande uppemot hälften av Sveriges territoriella klimatutsläpp – och med det stora möjligheter att minska dessa utsläpp. Men krav på klimatprestanda och cirkularitet är för många upphandlare både svårt och tidskrävande. Upphandlingspanelen samlar råd och anvisningar för en smidig hantering i det dagliga upphandlingsarbetet.

Det går att kraftigt minska klimatutsläppen genom rätt kravställning i den offentliga affären. I förlängningen påverkar det också andra aktörer i samhället att minska sina utsläpp, säger Elvira Molin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns också ett stort intresse bland inköpare i privat sektor att ställa klimatkrav, trots att det inte är juridiskt tvingande.

– Många upphandlare har höga ambitioner och vill göra mer, men det tar mycket tid att själva formulera relevanta upphandlingskrav. Det är lättare att följa inarbetade rutiner och ta hjälp av andras erfarenheter, särskilt om man inte har med sig fler i sin organisation, säger Elvira Molin.

För att underlätta detta arbete har IVL tagit fram en öppen plattform som samlar både fördjupande och översiktlig information om fossilfri och cirkulär upphandling. Upphandlingspanelen förmedlar också kontakter, fångar in synpunkter och andras erfarenheter med tips och råd från genomförda upphandlingar i verkligheten.

Är det inte dyrare att handla upp med klimatkrav?

– Det behöver inte bli dyrare. Det kan till och med bli billigare om man ser till de kostnader som uppstår i en produkts hela livscykel, och med krav på cirkularitet kan man dessutom slippa inköp helt och hållet. Med en god överblick över tidigare upphandlingar, samt framförhållning, kan det mycket väl leda till goda resultat både ekonomiskt och klimatmässigt, säger Sven-Olof Ryding, forskare på IVL.

Hur vanligt är det att offentlig upphandling beaktar klimatprestanda?

– Det är en växande trend, inte minst på grund av önskemål från leverantörssidan som är beredda att klara av allt tuffare upphandlingskrav. Dessutom framhålls betydelsen av en effektiv fossilfri och cirkulär upphandling med tydlighet i ett internationellt perspektiv, särskilt inom EU:s klimatsatsning ”Fit-for-55”, säger Sven-Olof Ryding.

För mer information, kontakta
Elvira Molin, tel. 010-788 67 39
Sven-Olof Ryding, tel: 0705-68 81 11

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev