1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-01] Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar
Nyhet | 2023-12-01
Massabruk i Piteå

Nya lösningar för processindustrin – cirkularitet och resurseffektivitet med stöd av digitala tvillingar

Gamla däck som ersätter fossilt material, ökad användning av aluminiumskrot, och fosfor från avloppsvatten och industriaska som återcirkuleras till konstgödsel – nu avslutas det fyraåriga EU-projektet Retrofeed där sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementsektorn har energieffektiviserats och bytt till cirkulär råvara och förnybar energikälla. Det har skett med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av mätning och kontrollsystem. ”Digitala tvillingar” har utvecklats för beslutsstöd.

– Under dessa fyra år har betydelsen av industrins omställning blivit glasklar, det ses som en överlevnadsfråga. Pandemi, energikris och ett krig som brutit ut i Europa, har konkret påverkat de deltagande industrierna så att de periodvis fått stänga ned sin produktion eller tvingats byta leverantör av råvara och energi. Effektivisering av energianvändning och råvaruanvändning, tillsammans med ökad användning av cirkulär råvara ses som den enda vägen framåt om de ska finnas kvar, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Industrierna som deltar i projektet producerar cement, stål, aluminium, keramiska material respektive konstgödsel. De är belägna i Portugal, Rumänien, Turkiet, Italien och Spanien. Syftet är att effektivisera resursutnyttjandet och skapa ökad flexibilitet för industrierna vilket gör att de blir mindre känsliga för svängningar i priserna för råvaror och energi och händelser i omvärlden. Industrierna har genomfört förbättringar i sina huvudprocesser parallellt med att digitala verktyg för förbättrad styrning har utvecklats så att de kan säkerställa att produktens kvalitet inte påverkas.

– Exempelvis har stålindustrierna börjat använda gamla däck och plastavfall för att ersätta fossilt antracit i sina ljusbågsugnar, aluminiumindustrin använder större andel skrot istället för primär råvara, och återcirkulerat fosfor från avloppsrening och industriaska används för konstgödselproduktion, säger Sofia Klugman.

IVL har utvärderat resultatet miljömässigt, samhällsekonomiskt och socialt för att bedöma hållbarheten för respektive industris förändringsåtgärder. Social livscykelanalys är en metod under utveckling och används för att bedöma olika sociala effekter. Metoden har tillämpats för att identifiera industriernas risker och möjligheter i hela värdekedjan med olika intressentgrupper i åtanke.

– Vi har även tagit fram ett utbildningsprogram för att underlätta spridning av resultaten i projektet. Det är en grundtanke i Retrofeed – att få fram lösningar som kan användas av fler företag inom processindustrin, säger Sofia Klugman.

På projektets hemsida finns utbildningsmaterialet att ta del av: E-learning – Retrofeed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Sofia Klugman, sofia.klugman@ivl.se, tel. 010-788 67 17

Retrofeed är en förkortning av “Implementation of a smart retrofitting framework in the process industry towards its operation with variable, biobased and circular feedstock”. I det femåriga projektet deltar 18 partners i tio länder. Projektet finansieras delvis genom EU:s program Horisont 2020 och har en total budget på 15 miljoner euro. Läs mer på projektets webbsida: retrofeed.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev