1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-11-28] Gröna tak, levande väggar eller regnbäddar – ny guide visar vilka blågröna lösningar som passar bäst
Nyhet | 2023-11-28
regnbädd sgri

Blågröna system buffrar regnvatten, avlastar det kommunala dagvattennätet och minskar därmed risken för översvämningar. Foto: SGRI

Gröna tak, levande väggar eller regnbäddar – ny guide visar vilka blågröna lösningar som passar bäst

Allt fler kommuner och fastighetsägare förbereder sig på ett varmare och regnigare klimat. Hård asfalt ersätts av blågrön infrastruktur med smart avrinning och buffrande vegetation. I dag finns många nya lösningar och tekniker som gör våra städer och närmiljöer mer motståndskraftiga mot extremväder. Men vilka passar bäst?

Bild på Eskil Mattsson

Eskil Mattsson

– Många kommuner har redan svårt att hantera plötsliga skyfall och översvämningar. Det är bråttom att bygga om och anpassa våra städer för att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna, säger Eskil Mattsson, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Så kallade blågröna system utgörs i grund och botten av naturbaserade lösningar som öppna dagvattensystem i form av till exempel dammar och diken som kopplas ihop med grön infrastruktur som exempelvis gröna tak och väggar.

– Blågröna system kan buffra stora vattenmängder och avlasta det kommunala dagvattennätet och därmed minska risken för översvämning. Tillsammans med riklig vegetation bidrar de också till svalka under heta dagar, de renar luften och bidrar även till den biologiska mångfalden. Vi människor mår också bra i gröna miljöer, säger Eskil Mattsson.

Blågröna systemguiden

För att hjälpa kommuner och fastighetsägare med att identifiera vilka lösningar som passar på rätt plats har projektet Ökad implementering av funktionella blågröna lösningar i den hållbara staden tagit fram det digitala och kostnadsfria webbverktyget Blågröna systemguiden.

– Guiden vänder sig både till fastighetsägare och kommuner. Det är inte alltid så enkelt att veta vilka lösningar som funkar i en given miljö. Med Blågröna systemguiden kan användaren få en god överblick och jämföra olika system med varandra, säger Hugo Settergren, projektledare på Scandinavian Green Roof Institute som har ansvarat för utvecklingen av guiden.

Guiden har utvecklats inom ramen för partnerskapet Blue Green City Lab som är ett samarbete mellan Sustainable Business Hub, Scandinavian Green Roof Institute, SLU, VA Syd och IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL harbedömt vilka värden och ekosystemtjänster de olika systemen ger. Projektet är finansierat av Vinnova.

För mer information, kontakta:
Eskil Mattsson, 010-788 6734, eskil.mattsson@ivl.se
Hugo Settergren, 076 511 30 72, hugo@greenroof.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev