1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-04] Vad kostar luftföroreningarna samhället?
Nyhet | 2023-10-04
Motion blur on people walking across a crosswalk

Vad kostar luftföroreningarna samhället?

Listan över sjukdomar som är kopplade till luftföroreningar och kemikalier är lång. Vad kostar det samhället och vilka åtgärder är mest effektiva? Det ska EU-projektet Valesor ta reda på.

– Utsläppen av luftföroreningar och kemiska ämnen är ett av de största miljöhoten mot människors liv och hälsa. Genom att belysa kostnaderna för samhället och vilka åtgärder som sammantaget är mest effektiva hoppas vi bidra till att våra städer och samhällen blir bättre för både människor och miljö, säger Kajsa Markstedt, forskningssamordnare för projektet på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Kväveoxid, partiklar, ozon, tungmetaller och lösningsmedel är några vanliga föroreningar som skadar såväl klimatet som våra ekosystem och människors hälsa. Men för att kunna värdera konsekvenserna i form av sjukdom och förlorade levnadsår behöver många mått och mätvärden beaktas.

Verktyg för bedömning av välfärdskonsekvenser

EU-projektet Valesor – Valuation of Environmental Stressors – ska tydliggöra skillnader, likheter och relationerna mellan olika hälso- och ekonomiska mätvärden, och lyfta ut de mest relevanta mätvärdena för att kunna värdera de vanligaste och viktigaste luftföroreningar och kemikalierna.

Till exempel är hälsoeffekterna av bly, kväveoxider och partiklar välkända, men för många andra ämnen saknas ännu tillförlitliga data. Därför omfattas bara ett urval av kemikalier i projektets analyser.

Baserat på en uppdaterad ekonomisk värderingsmodell ska Valesor därefter utveckla ett online-baserat verktyg för en enkel bedömning av hälso- och välfärdskonsekvenserna av variationer i exponering för kemiska ämnen och luftföroreningar. I slutändan syftar projektet till att hjälpa beslutsfattare att fördela offentliga resurser på ett optimalt sätt.

Ingår i forskningsklustret Meteor

Valesor pågår fram till januari 2026 och består av forskare och experter från sju europeiska länder och elva universitet, institut och konsultföretag. Valesor ingår också i forskningsklustret METEOR - Methods for assessing health-related costs of environmental stressors - tillsammans med fyra andra parallella projekt.

Läs mer om Valesor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Meteor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Kajsa Markstedt, tel: 010-788 69 13

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev