1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-11-30] Klimatsmarta energikliv med Tidstegen
Nyhet | 2022-11-30
Johan och Annamaria från IVL sitter med Kraftringen och White arkitekter i en soffa

Annika Widmark-Sjöstedt, Kraftringen, Johan Larsson och Annamaria Sandgren, IVL, och Andreas Eggertsen Teder, White arkitekter.

Klimatsmarta energikliv med Tidstegen

Energifrågan är en viktig pusselbit när allt fler bygg- och fastighetsbolag vill bli klimatneutrala. I Råängen i Lund har IVL, i samarbete med White arkitekter och energibolaget Kraftringen, jämfört olika energisystemlösningars klimatpåverkan med hjälp av verktyget Tidstegen.

– Klimatvärdering av byggnaders energianvändning i drift är komplex. Utmaningen ligger bland annat i att det som ska utvärderas, energianvändning under byggnadens livslängd, ligger i framtiden, förklarar IVL:s energiexpert Johan Larsson.

Tillsammans med bland annat kollegorna Annamaria Sandgren, Anna Nilsson och Desirée Grahn arbetar han med verktyget Tidstegen som IVL har utvecklat. Med lång erfarenhet inom energilösningar för fastighetsbranschen har Johan Larsson sett hur klimatfrågan fått allt större vikt i val av energilösningar.

– Det är högt tryck från branschen nu och klimatfrågan är högt upp på mångas agenda. Vi vill hjälpa aktörer att välja rätt metod för rätt syfte. Med Tidstegen kan vi höja blicken från byggnadsnivå till systemnivå, säger Johan Larsson.

För samtidigt som klimatberäkningar är en högaktuell fråga för bygg- och fastighetsbranschen saknas det till viss del fortfarande fastslagna metoder för hur beräkningarna ska utföras. För att kunna bedöma hur energiproduktionens utsläpp utvecklas under en byggnads livstid behöver olika scenarier tas fram. Det finns redan metoder för livscykelanalys som besvarar olika frågor, men om en metod används i fel sammanhang eller om analysen feltolkas kan resultatet bli lösningar som har omvänd effekt ur ett klimat- och energisystemperspektiv, förklarar Johan Larsson.

Tidstegen – både verktyg och metod

För att kunna utvärdera och jämföra olika energilösningars klimatpåverkan räcker det inte att utgå från årliga energibehov och emissionsfaktorer.

– Just tidsaspekten och den detaljerade beräkningen per timme är väldigt viktig eftersom utsläppsfaktorerna för produktionen varierar beroende på energislag, efterfrågan och utetemperatur, berättar Johan Larsson.

Det är även önskvärt att ta hänsyn till vilka klimateffekter ett förändrat energibehov har på energisystemet och inte bara på byggnadsnivå, vilket går med Tidstegen.

– Tidstegen gör det möjligt att detaljerat analysera klimatpåverkan vid förändrad energianvändning ur ett så kallat konsekvensperspektiv, säger Johan Larsson.

I verktyget finns data om vilka anläggningar som producerar energi en viss tid beroende på utetemperaturen. Utifrån denna data och data för byggnadens energibehov går det att beräkna skillnaden i klimatpåverkan om en byggnads energianvändning ändras. Tidstegen kan användas både för energival vid nyproduktion och vid förändringar i befintliga energislag.

Fjärrvärme och solceller i Råängen

I projektet Råängen i Lund har Tidstegen använts för att analysera olika energilösningar i ett bostadshus som White arkitekter ritat. Det lokala energibolaget Kraftringens fjärrvärmenät har bidragit med klimatdata för det lokala nätet.

– Samarbetet med alla aktörer har fungerat väldigt bra och alla har bidragit med kompletterande kompetenser. Genom att utgå både från den specifika fastigheten och energisystemet kom vi fram till att en kombination av fjärrvärme och solceller var den energilösning med minst klimatpåverkan, säger Johan Larsson.

Tidstegen används redan i samarbeten med flera energibolag, fastighetsägare och konsulter runt om i landet. Förhoppningen är att fler ska få upp ögonen för Tidstegen och att metoden och verktyget kan fortsätta bidra i branschens omställning till klimatneutralitet.

För mer information, kontakta:
Johan Larsson, johan.larsson@ivl.se, tel. 010-788 67 44. 

Läs mer om IVL:s arbete med energifrågor

Det här är Tidstegen

Tidstegen är en metod och ett verktyg som IVL utvecklat för att analysera klimatkonsekvenser av energibeslut i byggnader. Tidstegen använder framåtblickande konsekvensanalys som svarar på frågan: Hur påverkar den planerade energiåtgärden den totala klimatpåverkan? Vilka konsekvenser har ett visst val för både byggnad och energisystem?

Centrala utgångspunkter för metoden är:

  • Konsekvensanalys
  • Framåtblickande
  • Timupplösning
  • Livscykelperspektiv

Läs mer om Tidstegen

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev